Koji su dokazi da je Abu-Lulu stigao do Irana i da je tamo sahranjen?

Koji su dokazi da je Abu-Lulu stigao do Irana i da je tamo sahranjen?

Koji su dokazi da je Abu-Lulu stigao do Irana i da je tamo sahranjen? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Kada je pitanje povijesno, može potrajati odgovor, ali nažalost, umjesto odgovora vehabija i Nawasiba, naša je dužnost odgovoriti na one Nawasibe koji se odijevaju u šiizam.

Postoje li dokazi da Abu Lulu (radijallahu anhu) boravi u Džennetu i da li postoje dokazi da se njegova smrt dogodila u Iranu?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Da, sigurno su nam pruženi dokazi da je preživio progon Umajada i stigao do Kašana čudesnom darovnicom Zapovjednika vjernih, gdje je živio i bio sahranjen do svoje smrti. A njegova posjeta je poznata i poznata među šiitima u prošlosti i sadašnjosti. Ta slava je živi dokaz za sebe.

Što se tiče istorijskih dokaza, među njima je i ono što je rekao Al-Marandī u svojoj Al-Majmi ‘za svjedočenje o Abu Luluovom ubistvu Omera:

Tada mu je zapovjednik vjernika dao knjigu i rekao mu:’ Uzmi ovo i napusti grad i pročitaj otvor knjige sedam puta i idi gdje želiš i tamo dođi. Tako je Abu Lulu učinio ono što mu je zapovjednik vjernih naredio i došao je u mjesto zvano Kashan.
Majma ‘Al-Nuraīn iz Al-Marandī, str. 222

A iz ovih izvještaja stoji i ono što se prenosi od ‘Amada al-Din Al-Tabarija u njegovom El-Kamilu:’

I on (Abu Lulu) je pobjegao i otišao do Alijeve kuće, a imam je sjeo na klupu u svojoj kući, a zatim je (Imam) je ustao i sjeo na drugu klupu. Tada su ljudi došli i progonili ga (Abu Lulua), pa se Ali zakleo da: “Niko me nije prošao otkad sam ovdje.” Kasnije je na konja uhvatio Abu Lulua i rekao: “Siđi do mjesta gdje će te ovaj konj odvesti. “

I ove dvije pripovijesti, i njima slične, potkrijepljene su izvještajima drevnih i klasičnih učenjaka da je Abu Lulu uspio pobjeći odmah nakon ubojstva Omera, baš kao što je Ibn A’atham al-Kufi u Al-Futūhu rekao:

Abu Lulu je tri puta izbo Omera; dva su mu bila u pupku i rana na pupku. Zatim je podijelio redove i pobjegao.
Izvor: Al-Futūh, Ibn A’atham al-Kūfī, V2, str.88.

Baš kao što to potkrepljuje šutnja ‘sunitskih’ priča o onome što se dogodilo Abu Luluu nakon (Umar je ubijen). Njene lažne priče da je počinio samoubistvo ili da su ga ubili ne spominju šta mu se poslije dogodilo. Kako se molitva odvijala na njegovom lešu i gdje je sahranjen, i što pojačava ono što je naša stranica rekla, jeste ako se neko osloni na njihovu zbunjenost, kako je Abu Lulu umro u Medini, što je dovoljno da se ne kaže šta su rekli i provjeri ono što smo rekli.

Zbog toga su neki od njihovih narativa rekli:

  • Da je izvršio samoubistvo.
  • Rekao je da ga je Ubaidullah bin Omer ubio
  • Da je Abdullah bin ‘na njega ubijen
  • I četvrto, da ga je ubio čovjek iz Banī Tamīma.

I druge izjave koje dovode u sumnju vjerodostojnost njihovih izvještaja.

Ukratko, možemo reći da je Abu Lulu stigao u Perziju i sahranjen u Kašanu, u to je nemoguće sumnjati.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib