Zašto se Poslanik oženio ženom iz ukletog porodičnog stabla?

Zašto se Poslanik oženio ženom iz ukletog porodičnog stabla?

Zašto se Poslanik oženio ženom iz ukletog porodičnog stabla? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Bani-Umayya je prokleto porodično stablo koje bi trebalo da ostane u Paklenoj vatri kako je spomenuto u Kuranu. Ali zašto se Vjerovjesnik (Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) oženio ženom iz njenog klana? Možete li nam pojasniti ovo pitanje, šeiku?

Sayed Ahmad al-Yasiri


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima,

Mudrost i svrha brakova koji su sklopili proroci su raznoliki i obilni. Prorokov brak s određenom ženom nije očit ni njenoj pravednosti, ni njenom narodu, jer su i Lotova i Nohova supruga potjecale od zlih, zlonamjernih i nevjerničkih ljudi. Ne znamo namjeru sunita kada pitaju o razlogu braka između Allahovog Poslanika (neka je Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) i kćeri Ebi-Sufjana (Allah ih oboje prokleo). Namjeravate li reći da ovo dokazuje koliko su vaš otac i ostatak Bani-Umayye bili pravedni? Ako je tako, onda to znači da su i narod Safije, kći Hayy – Jevreji iz plemena Bani-Quraydha – bili vjernici! To čak znači da je Qateela, kći Qaisa, koja se udala za Allahovog Poslanika, a kasnije otpadnika i udala se za Ikrimu, sina Ebi-Jahla, bila je žena s kojom se Allahov Poslanik vjenčao zbog svoje vjere i pravednosti! To su gluposti.

Što se tiče okolnosti zbog kojih se Allahov Poslanik (neka je Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) oženio kćerkom Ebi-Sufjana (Allah ih obojicu prokleo), ovo je navedeno u knjizi ‘Al-Medžmu’ iz Al Nawawi spominje:

Abu-Davud je iz priče o El-Zuhriju, koju on pripisuje direktno Poslaniku, izvijestio da je Al-Najashi Umm Habeeba, kći Ebi-Sufjana, podijelila miraz od četiri hiljade sa Allahovim Poslanikom. njega) Dirham se oženio, a Allahov Poslanik, Allah ga blagoslovio, potpisao je dok je Umm Habeeba boravila u zemlji Habašita sa svojim suprugom Abdullahom, sinom Jahsha, koji je umro u toj zemlji.
Al-Majmou ‘, iz Al-Nawawi, svezak 14, stranica 97

Al-Bakri je u svojoj knjizi I’anat-ul-Talibeen rekao da je njen suprug postao kršćanin, a ona muslimanka. Poslanik je zatim poslao Amrua, sina Umayya al-Dhamrija, u Al-Najashi da je oženi Prorokom i da joj miraz od četiristo dinara i pošalje je sedme godine.

Dakle, njen brak sa Poslanikom (Allah neka blagoslovi njega i njegovu porodicu) bio je samo iz humanitarnih razloga jer je ostala bez muža.

Trebali bi znati da je i sama Umm Habeeba osuđena u pričama o Ahlul-Bayt (mir neka je s njima). Jedan od razloga zbog kojih vjerujemo da je osuđena je taj što je imala tendenciju suosjećati s Uthmanom, Affanovim sinom, te što je u Uthmanovu odbranu jahala na bijeloj mazgi i dolazila u kontakt sa čudnim muškarcima koji su slični njihovim vršnjacima Aisha ( Allah ih prokleo). Čineći to, kći Ebi-Sufjana prekršila je Allahovu zapovijed koja je naredila Poslanikovim ženama da ostanu u svojim domovima, jer je napuštanje doma iz takvog razloga kršenje Allahove zapovijedi.

Moglo bi biti da ‘suniti’ – kao i obično – kažu da je izašla popraviti stvari, slično kao što tvrde da je Aisha al-Humaira izašla popraviti stvari! Kažemo: Svatko tko napusti svoj dom da popravi stvari mora biti neutralan i ne smije biti povezan s bilo kojom određenom stranom sukoba! Iz onoga što slijedi postaje jasno da je bila u savezu s Osmanom, što znači da je uzburkala situaciju i još više razljutila muslimane, te ih navela da pojačaju svoj bijes i mržnju prema ovom tiraninu izrazivši njegovu simpatiju prema njemu! Na osnovu toga možemo reći da je Na’thal – Osman – pas Umayya (Allah ga prokleo) ubijen presudom Aishe i uznemirujućom naklonošću mazge Umm Habeebe!

U „sunitskim“ izvorima spomenuto je:

Njegova opsada (Allah bio zadovoljan s njim) nastavila se sve dok ga nisu spriječili u vodi. Vijest je potom stigla do majki vjernika. Umm Habeeba (neka je Allah zadovoljan s njom) počela je djelovati – i bila je jedna od Osmanove rodbine – pa je uzela vodu i sakrila je ispod odjeće, zajahala mazgu i krenula prema Osmanovoj kući. Potom je izbila svađa između nje i Ljudi u neredu. Al-Ashtar je rekao: ‘Lažeš! Donesi vodu! Tada je podigao njenu odjeću i vidio vodu, pa se razljutio i pocepao vreću s vodom. Kinana, sluga Safije, rekao je: ‘Uvijek sam vodio Safiju kako bi mogla odgovoriti u ime Osmana. Al-Ashtar se suočio s njom i lupio joj mazgu po licu dok se nije nagnuo, a ona je rekla: Vratite me nazad i ne dopustite da me ovaj pas osramoti!
Al-Tareekh al-Kabeer, iz knjige Al-Bukhari svezak 7, stranica 237
Al-Tabaqat al-Kubra, iz knjige Ibn Saad, svezak 8, stranica 128
Tareekh al-Tabari, svezak 4, stranice 385-386

Priča Ahmada, sina Hanbela, iz Fadha’il al-Sahabe, u ime Hassana al-Basrija, kaže:

Kako se stvar intenzivirala na Dan kuće (dan kada je Osmanova kuća opkoljena), on (Hassan) je rekao:”Rekli su, ko je onda ?! Ko jos?!” Rekao je. Zatim su poslali nekoga do Umm Habeebe i doveli je na bijeloj mazgi s pokrivačem koji je sakrila. Kad se približila vratima, rekli su: šta je to? Oni su odgovorili: “Umm Habeeba.” Rekli su: “Tako mi Allaha, neće ući, pa ga vratite.
Fadha’il al-Sahaba, svezak 1., stranica 492

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib