Kenapakah Nabi mengahwini seorang perempuan daripada pohon yang dilaknat?

Kenapakah Nabi mengahwini seorang perempuan daripada pohon yang dilaknat?

Kenapakah Nabi mengahwini seorang perempuan daripada pohon yang dilaknat? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Salam ke atas kamu, Sheikh al-Habib dan semoga Allah memberkati kamu di atas keberanian kamu. Soalan saya adalah: Bani-Umayya adalah pokok yang dilaknat yang akan kekal di dalam api neraka seperti mana yang disebutkan Al-Qur’an. Walaubagaimana pun, mengapakah Rasulullah (SAWA) mengahwini seorang perempuan daripada kabilah mereka? Bolehkah kamu jelaskan isu ini kepada kami, Sheikh?

Sayed Ahmad al-Yasiri


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Hikmah dan tujuan di sebalik perkahwinan yang dilakukan oleh para nabi adalah berbagai-bagai dan banyak. Sesuatu perkahwinan Nabi dengan sesetengah wanita bukanlah menjadi bukti kebaikannya atau kebaikan nasab orang-orangnya, kerana kedua-dua isteri Nabi Lut dan juga Nabi Nuh berasal daripada orang-orang yang jahat, sangat tidak berbudi pekerti dan kufur. Kami tidak tahu apakah niat orang-orang ‘Sunni’ apabila mereka bertanyakan sebab di sebalik perkahwinan Rasulullah (SAWA) dengan anak perempuan Abi-Sufyan (Laknat Allah ke atas mereka berdua). Adakah mereka ingin mengatakan ini membuktikan bahawa ayahnya dan seluruh Bani-Umayya adalah orang-orang yang benar? Jika demikian, orang-orang daripada kaum Safiya anak perempuan Hayy – Yahudi daripada Bani Quraydha – adalah orang-orang beriman juga! Ia juga bermaksud Qateela anak perempuan Qais yang menikahi Rasulullah dan kemudiannya murtad dan berkahwin dengan Ikrima Bin Abu-Jahl, adalah seorang wanita yang dikahwini Rasulullah kerana iman dan kebenarannya!? Ini mengarut.

Tentang keadaan-keadaan yang membuatkan Rasulullah (SAWA) mengahwini anak perempuan Abi-Sufyan (Laknat Allah ke atas mereka berdua), ia telah dinyatakan di dalam kitab Al-Majmou’ oleh Al-Nawawi:

Abu -Dawud melaporkan daripada riwayat al-Zuhri yang terus sampai kepada Nabi, bahawa Al-Najashi mengahwinkan Umm Habeeba anak perempuan Abi-Sufyan kepada Rasulullah (SAWA) dengan mahar empat ribu dirham, dan Rasulullah menandatanganinya, sementara Umm Habeeba sedang berada di bumi Habsyah ketika kematian suaminya Abdullah bin Jahsh yang meninggal dunia di sana.
Al-Majmou’ oleh Al-Nawawi, Jilid 14, ms. 97

Al-Bakri berkata di dalam kitabnya, l’anat-ul-Talibeen, bahawa suaminya menjadi seorang Kristian sementara dia kekal sebagai muslim, yang mana setelah itu Nabi mengutus Amru Ibn Umayya al-Dhamri kepada Al-Najashi agar dia mengahwinkan dia kepadanya dan dia memberikan mahar sebanyak empat ratus dinar dan membenarkannya untuk pulang pada tahun ke tujuh.

Jadi, perkahwinannya dengan Nabi (SAWA) adalah atas dasar kemanusiaan semata-mata kerana dia berseorangan tanpa seorang suami.

Ketahui bahawa Umm Habeeba sendiri dikutuk di dalam riwayat-riwayat Ahlul-Bayt (Selawat ke atas mereka). Salah satu sebab mengapa kami percaya dia terkutuk kerana dia mempunyai kecenderungan dan simpati kepada Uthman dan berhubungan dengan orang-orang bukan mahram sama seperti yang seangkatan dengannya iaitu Aisha (Semoga Allah melaknat mereka berdua). Dengan ini, anak perempuan Abi-Sufyan telah melanggar perintah Allah yang menyuruh isteri-isteri Nabi agar kekal di dalam rumah-rumah mereka, kerana meninggalkan rumah atas sebab seperti ini adalah perlanggaran terhadap hukum Allah.

Mungkin orang-orang ‘Sunni’ akan berkata – seperti kebiasaannya – dia keluar bagi memperbetulkan keadaan, sama seperti kenyataan mereka bahawa Aisha al-humaira keluar untuk memperbetulkan keadaan! Kami mengatakan: Sesiapa yang meninggalkan rumahnya untuk memperbetulkan keadaan haruslah bersikap neutral, dan tidak berpihak kepada mana-mana pihak yang berkonflik! Ia menjadi jelas dengan riwayat-riwayat berikut yang dia menyebelahi Uthman, yang bermaksud dia mengeruhkan situasi dan membuat orang-orang Islam bertambah berang, dan dia menambah kemarahan dan kebencian mereka terhadap penzalim tersebut apabila dia menyatakan simpati terhadapnya! Dengan asas ini, kami dapat mengatakan yang Na’thal – Uthman – anjing Bani Umayya (Semoga Allah melaknatnya) telah dibunuh disebabkan fatwa yang yang di isu kan oleh Aisha dan dan kesan campur tangan daripada baghal Umm Habeeba! (baghal sejenis haiwan seperti keldai)

Berikut adalah apa yang terdapat di dalam sumber-sumber ‘Sunni’:

Pengepungan terhadapnya (Semoga Allah redha ke atasnya) berlanjutan sehingga mereka menghalangnya daripada mendapatkan air. Berita itu sampai kepada Ummul Mukminin. Umm Habeeba (Semoga Allah redha ke atasnya) mula mengambil langkah – dan dia adalah salah seorang kaum keluarga Uthman – jadi dia pun mengambil air dan menyorokkannya di dalam pakaiannya, dan dia menunggang baghal dan bergerak menuju ke rumah Uthman. Di sana, terjadi perkelahian antaranya dengan orang-orang yang yang terlibat dalam fitnah tersebut. Al-Ashtar berkata: ‘Kamu berbohong!’ Kamu membawa air bersamamu! Kemudian dia (Al-Ashtar) menyingkap pakaian pakaiannya dan menjumpai air itu, maka dia menjadi berang dan mengoyakkan bekas air itu. Kinana, hamba kepada Safiya berkata: ‘Aku pernah membawakan Safiya agar dia dapat menjawab bagi pihak Uthman. Al-Ashtar bersemuka dengannya dan terus menampar baghal yang dia tunggangi sehingga ia rebah dan dia lalu berkata: Bawakan aku pulang, dan jangan biarkan anjing ini menjerumuskanku!
Al-Tareekh al-Kabeer, oleh Al-Bukhari Jilid 7, ms. 237
Al-Tabaqat al-Kubra, oleh Ibn Saad, Jilid 8, ms. 128
Tareekh al-Tabari, Jilid, ms. 385-386)

Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal di dalam Fadha’il al-Sahaba, bagi pihak Hassan al-Basri, berkata:

pabila keadaan pada hari kejadian di rumahnya (hari apabila rumah Uthman dikepung) semakin meruncing, dia (Hassan) berkata: Mereka berkata: Siapa lagi?! Siapa lagi?! Dia berkata lagi: ‘Kemudian mereka mengutus seseorang kepada Umm Habeeba, dan mereka membawanya dengan menaiki seekor baghal berwarna putih dengan kain cadar yang menutupi dirinya. Apabila dia mendekati pintu, mereka berkata: Apakah ini? Mereka menjawab: Umm Habeeba. Mereka berkata: Demi Allah, dia tidak akan masuk, bawa saja dia pulang.
Fadha’il al-Sahaba, Jilid 1, ms. 492

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib