Kelucahan – Sisi lain Aisha

Buku ini menyelami biografi dua berhala Quraisy yang dikenali sebagai Abu Bakr dan Omar dan kedua anak perempuan mereka iaitu Aisha dan Hafsa. Buku ini membincangkan sama ada mereka benar-benar menerima Islam atau sebenarnya tidak pernah pun beriman. Buku ini membincangkan subjek yang sensitif dan kontroversi malah sangat kritikal khususnya segala yang berkaitan dengan Aisha. Aisha adalah karakter utama bagi buku ini dan biografinya merupak fokus yang diketengahkan. Buku ini membincangkan sifat kelucahannya sama ada aspek-aspek yang diketahui secara umum atau pun apa yang tersembunyi. Ketahui wajah sebenar musuh-musuh Ahl-ul-Bayt (Selawat ke atas mereka)

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib