Pembebasan Individu Syiah

Dalam buku yang penuh revolusionari ini, yang berbahagia Sheikh al-Habib mempersembahkan hadis-hadis dan panduan-panduan daripada ajaran Keluarga Nabi yang suci (Selawat ke atas mereka) tentang ciri-ciri yang ideal bagi seorang individu syiah yang perlu untuk mereka sematkan pada diri mereka. Yang berbahagia telah membawakan satu pandangan kritikal pada realiti kontemporari dan memberikan pencerahan kepada halangan-halangan psikologi dan kesalahan-kesalahan agama yang telah terbentuk secara negatif sejak sekian lama dalam sejarah, yang telah mewujudkan insentif dalam menghalang individu syiah awam daripada perkembangan diri, visi, cita-cita, pengembangan kebolehan syiah dalam segala bidang dan akhir sekali, malah tidak kurang pentingnya iaitu progres kepada pembudayaan syiah.

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib