Şii Bireylerin Kurtuluşu

Devrim niteliğindeki bu kitapta, Hazreti Şeyh el-Habib, bir Şii bireyin süslemesi gereken ideal özellikler hakkında Peygamberin Masum Ailesi’nin öğretilerinden çıkarılan anlatılar ve yönergeler sunuyor. Kardinal bu, uzun süreli olumsuz tarihsel gelişimi boyunca, kişisel gelişim çeşitli alanlarda Şii beceriklilik, görme, hırs, ilerlemesi ve son ama Şii kültürünün en azından, ilerleme sıradan Şii bireysel önleme teşvikleri oluşturduk psikolojik engeller ve dini safsatalar üzerine ışık tutuyor çağdaş gerçeklik ve eleştirel bir bakış atıyor.´

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib