Pertempuran Unta

Kenapakah Imam Ali tidak menjadikan Aisha sebagai tawanan perang?

Kenapakah Imam Ali tidak menjadikan Aisha sebagai tawanan perang? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Kenapakah Imam Ali (Selawat ke atasnya) tidak menjadikan wanita-wanita didalam tentera Aisha sebagai tawanan-tawanan perang, dan kenapa dia tidak…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib