1100 yıl önce doğmuşsa Mehdi’nin hala hayatta olması nasıl mümkün olabilir?

1100 yıl önce doğmuşsa Mehdi’nin hala hayatta olması nasıl mümkün olabilir?

1100 yıl önce doğmuşsa Mehdi’nin hala hayatta olması nasıl mümkün olabilir? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

1100 yıl önce doğmuşsa Mehdi’nin hala hayatta olması nasıl mümkün olabilir?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini sela eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Beklenen İmam Mehdi’nin yaşının bin yıla ulaşma ihtimalinden şüphe etmek, Yüce Allah’ın gücünü sorgulamaktır.

Tüm Müslümanlar arasındaki fikir birliği, Allah’ın Yüce ve Mutlak Güce Sahip olduğu ve evrenin fiziksel ve kimyasal yasaları üzerinde mutlak kontrole sahip olduğudur. Dolayısıyla Tanrı, belirli bir kişiye uzun yaş verebilir.

It is stated in the Holy Qur’an that Prophet Noah (peace be upon him) reached very old age:

Andolsun ki Nuh’u kendi kavmine gönderdik de, o dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Sonunda, onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi.’
Kuran 29:15

Bu nedenle İmam Mehdi’ye olağandışı uzun bir yaş da verebileceğini biliyoruz.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib