Ehl-Beyt, Ezan / İkame’deki 3. tanıklıktan(şehadet) bahsetti mi?

Ehl-Beyt, Ezan / İkame’deki 3. tanıklıktan(şehadet) bahsetti mi?

Ehl-Beyt, Ezan / İkame’deki 3. tanıklıktan(şehadet) bahsetti mi? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Peygamberimiz, ya da müminlerin Komutanı, ya da masum bayan El-Zahra ya da Ehl-Beyt İmamlarından, Ezan ya da İqamah gibi namazlardan önce üçüncü tanıklıktan(Eşhedu anna Aliyan Waliyyullah – Şehadet ederim ki, Hz. Ali (as) Allah’ın velisidir.) bahsettiğini söyleyen bir şey bildirildi mi?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Evet kesinlikle! Allah, yaratılışın başlangıcından itibaren üçüncü şahitliği de dahil ederek Ezanı ilan etti! Agamız Ebu-Abdullah el-Sadık dedi ki:

Allah’ın isimlerini tesbih ettiği ilk hanemiz biziz. Gökleri ve Yerleri yarattığı zaman, bir arayana haykırmasını emretti: “Allah’tan başka tanrı olmadığına tanıklık ediyorum, “üç kez ” Muhammed, Allah’ın Resulü olduğuna tanıklık ediyorum, “üç kez”. “Ali’nin gerçekten Müminlerin Komutanı olduğuna tanıklık ediyorum, “üç kez.”
(Al-Amali, Şeyh el-Saduk, s. 701)

Ulu Elçimiz de bunu yapmamız için bize talimat verdi. Dedi ki:

Kim bu dünyada ve ahirette (hakikatin) sağlam bağıyla tutunmak isterse, desin ki: “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir, Ali Allah’ın velisidir.”
(Al-Fadha’il, yazan İbn Şadhan, s. 154)

Ayrıca, İmam el-Sadık bize her fırsatta ondan bahsetmemizi ve ona iki tanıklıkla katılmamızı emretti. Dedi ki:

Herhangi biriniz diyorsa: “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın elçisidir”, bırak şunu söylesin: “Ali, müminlerin Komutanıdır.
Al-Ihtijaj, El-Tabarsi, 1. cilt, sayfa 230

“Sünniler” tarafından bildirilen şeylerden biri, bazı Müslümanların Selman el-Farsi’nin Ezan’ı yaparken üçüncü tanıklığından bahsettiğini duymasıdır. ve sonra bu haberi Reslullah’a getirdi. O cevapladıki:

“İyi bir şey duydun.

Aba-Dharr’ın da aynı şekilde Ezan’ı yaptığını duydukları bildirildi. Bunun üzerine Reslullah şöyle buyurdu:

“Ghadir Khumm’daki sözümü unuttun mu: “Kimim ben onun efendisiysem, Ali onun efendisidir”?! “
(Risalat-ul-Hidaya, Şeyh Muhammed Hüseyin Aal-Tahir, s. 45, Al-Salafa fi Amr al-Khilafa kitabı adına, alimlerinden Şeyh Abdullah al-Maraghi al-Masri’nin anlattığı)

Bu temelde, masumların, Ezan ve Ikame’nin ayrılamayacak ve ihmal edilemeyecek bir parçası olan üçüncü tanıklıktan bahsederek Ezanı yaptıklarını kesinlikle bilebiliriz, çünkü onlar performansın öncüleri olmadıkça bize bir şey yapma talimatı vermezler.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib