Peygamberin karısını onun önünde lanetlemeye cesaret edebilir misin?

Peygamberin karısını onun önünde lanetlemeye cesaret edebilir misin?

Peygamberin karısını onun önünde lanetlemeye cesaret edebilir misin? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Ey Yaser, Peygamber devrinde yaşıyor olsaydın, onun önünde karısını lanetlemeye cüret eder miydin?

Hassan ve Hüseyin’in dostları


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh’e danıştıktan sonra şöyle dedi: Ayşe ve Hafsa için Allah’ın kınandığını Yedi Gökler üzerinden ilan eden Tahrim Suresi’nin vahyinden sonra cevap, tüm teyidle:

“Evet.”

Büyük Elçi, karısı bile olsa, Allah’ın dini konusunda kimseye önyargılı değildir. Allah’ın izniyle onun metodolojisindeyiz

Allah (Teâlâ) buyurduki:

Allah’a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah’a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsiniz. Onlar o kimselerdir ki Allah kalblerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah’ın hizbi (dininin yardımcıları)dir. İyi bil ki, kurtuluşa ulaşacak olanlar, Allah’ın hizbidir.
Kuran 58:23

Burada aile ilişkilerinin yeri yoktur, çünkü mesele hakikat ve yalan meselesidir. Peygamber zamanında yaşıyor olsaydın, onun önünde amcasına lanet etmeye cüret eder miydin? Eğer bu aile ilişkileri mantığını takip edersek, o zaman Ebu Leheb’i Peygamberin amcası olduğu argümanıyla lanetlemekten veya kınamaktan kaçınmalıyız ve onun iyiliği için hizmetçisi Thuayba’yı serbest bıraktığı noktaya kadar doğumundan memnun kaldık. Soruyu nasıl cevaplayacaksınız: Peygamber zamanında yaşıyor olsaydın, onun önünde amcasına lanet etmeye cüret eder miydin?

Aşağıdakiler dışında cevabınız olmazdı: Allah’ın Ebu Leheb’i kınadığını Yedi Cennet’in üzerinden ilan eden Mesad Suresi’nin vahyinden sonra cevap, tüm teyidle:

“Evet.”

Soruya aynı cevabı verirdiniz: Nuh Peygamber zamanında yaşıyor olsaydın, onun önünde karısına lanet etmeye cüret eder miydin? Ve Peygamber Lut zamanında yaşıyor olsaydın, onun önünde karısını lanetlemeye cesaret eder miydin?

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib