İmametin rütbesi Peygamberlikten daha mı yüksek?

İmametin rütbesi Peygamberlikten daha mı yüksek?

İmametin rütbesi Peygamberlikten daha mı yüksek? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Sevgili Şeyh Yaser al-Habib, birçok Bakris bana imamlığı ve neden peygamberlikten daha yüksek mevkide olduğunu soruyor.

İmamlığın peygamberlikten daha yüksek olduğuna dair kanıt var mı? Ve neden biz Şii olarak Ehl-i Beyt İmamlarını peygamberlerden daha çok yüceltiyoruz?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

İmamlık ile Peygamberlik arasındaki fark ancak rasyonel olarak bu rütbelerin rollerine bakılarak açıklanabilir.

Al-Allamah al-Majlisi dedi ki:

“Peygamberlerin Mührünün önderliği dışında onları peygamberlikle ilişkilendirmemeyi bilmiyoruz ve peygamberlik ile İmam arasındaki fark aklımıza ulaşamaz”
(Bihar al-Enwaar, cilt 28)

imamlık, bir Peygamberin Elçi olduktan sonra ulaştığı en yüksek statüdür.

Aradaki fark, bir peygamberin ilahi kodu Yüce Allah’tan alması ve doğrudan insanlara yaymasıdır. İmam’a gelince, onun rolü Peygamber’in öğrettiği vahyi korumaktır, bu yüzden rolü gerçekten büyüktür.

Her Peygamber şüphesiz haleflerinden daha iyidir.

Peygamberlerin mührü ve en iyisi Abdullah’ın oğlu Muhammed’dir ve halefleri bu son ilahi mesajın koruyucularıdır, bu nedenle bu, haleflerinin Kendisinden önceki tüm Peygamberlerden daha büyük olmasını gerektirir.
Biz ve muhalifler, İmam-ı Mehdi’nin Hz. İsa’nın belirlediği namaz kılacağı konusunda hemfikirdir ve tercih edilenin erdemli olanın arkasında namaz kılmadığı bilinmektedir.

İmam el-Mehdi, peygamber İsa’dan daha iyidir ve ikincisi, baş Peygamberlerden (Ulul-’azm) bir peygamberdir.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib