Şiilikte Kudüs’ün önemi nedir?

Şiilikte Kudüs’ün önemi nedir?

Şiilikte Kudüs’ün önemi nedir? 550 367 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Mescid-i Aksa’nın ve Kaya Kubbesi’nin Şiiler için önemi nedir?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini salat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Gözlemlerimize göre, Kudüs’ün önemi konusunda İmamlarımızın yetkisi hakkında sadece üç rivayet nakledilmiştir. İlki, Müminlerin Komutanının yetkisindedir ki:

Kudüs’te bir (tek) namaz bin namaz, Ulu Camii’nde (tek) bir namaz yüz bin namaza eşittir
el-Tahthib, Şeyh el-Tusi, cilt 1, sayfa 327
ve Man La Yahduruhu al-Faqih, el-Saduk, cilt 1, sayfa 233

Bu rivayet, Müminlerin Komutanının yetkisi hakkında babası İmam el-Bakir’den rivayet eden İmam el-Sadık’ın el-Sakouni aracılığıyla aktarılmıştır.

İkinci rivayet, İmam Ebu Cafer el-Bakir’den, Ebu Hamza el-Tümali’ye şöyle dedi:

Dört Cami; Kutsal Camii, Peygamber Camii, Kudüs Camii ve Kufe Camii. Ey Ebu Hamza. Kılınan (tek) darz namaz (bu camilerde) Hacca, ek bir namaz(sünnet, müstehab) da Umre’ye eşittir
Man La Yahduruhu al-Faqih, el-Saduk, 1. cilt, sayfa 229

Üçüncü rivayet, İmam el-Ridha’dan Di’bil’in kardeşi Razin’in oğlu Ali’nin oğlu Ali’nin, Müminlerin Komutanı’nın yetkisi üzerine nakleder:

Cennet saraylarından dördü bu dünyada: Kutsal Cami, Elçi Camii, Kudüs Camii ve Kufe Camii.
Amali, el-Tusi, s. 369

Bu caminin öneminden bahseden diğer rivayetler ve yukarıda bahsi geçen ilk rivayetin tümü Ehl-i Beyt muhaliflerinden gelmiştir; Al-Sakouni bir Şii olmadığı için. Bu, sadece diğer iki rivayete güvenebileceğimiz anlamına gelir, biri Ebu Hamza el-Tümali aracılığıyla, diğeri ise Razin oğlu Ali oğlu Ali aracılığıyla.

İmamlarımızın rivayetlerinde, Ulu Mescid-i Haram, Peygamber Camii, Kfe Mescidi veya İmam Hüseyin’in Kutsal Türbesi ile ilgili rivayetlerinde bulduğumuz kadar Kudüs ile ilgili özel veya istisnai bir anlam bulamayız. İmamlarımız tarafından en çok tavsiye edilen camilerin yer aldığı bölümde El-Kefi kitabında Şeyh el-Kulayni’nin aktardığı Kudüs camisinin önemi hakkında tek bir rivayet bile bulamıyoruz. Örneğin, bu bölümde, El-Kuba Camii, al-Ahzab Camii, Fadhi’kh Camii,Al-Ghadeer Camii, Ümmü İbrahim Kuyusu, El-Kfe’deki Sahlah Camii, Mescid-i Haram ve Peygamber Camii, el Fath Camii’nin öneminden bahseden rivayetleri buluyoruz, ancak Kudüs Camii’nden tek bir söz bile edilmiyor.

Ehl-i Beyt muhaliflerinin Kudüs camiiyle ilgili söylediklerini bu nedenle kabul etmiyoruz. Bunların çoğunun İsrail anlatıları olduğunu veya Ka’b al-Ahbar aracılığıyla iletildiğini düşünüyoruz. Kudüs’ün önemi ile ilgili abartı çok açık olduğundan, Ebu Hüraira’nın anlatılarına bakarak bunu kolayca anlayabilirsiniz.

Mervan’ın oğlu Abdul Malik’in iktidar döneminde Kudüs’e özel bir odaklanma vardı. Kendisini halife ilan eden ve dolayısıyla Mervan’ın oğluna meydan okuyan Zübeyr oğlu Abdullah’tan etkilenmemeleri için insanları Mekke’ye hac yapmaktan alıkoymak istedi. Sonuç olarak, Mekke yerine Kudüs’e hac yapmak için insanları cezbetme girişimi olarak Mervan oğlu Abdül Malik’in takipçileri tarafından Kudüs’ün önemi konusunda birçok uydurma rivayet yayıldı! Bu nedenle Mervan oğlu Abdül Malik, Kaya Kubbesini yaptırdı ve Yüce Allah’ın onu yeryüzünde kendi tabure yaptığını ve Peygamber’in oradan göğe çıktığını iddia etti!

Bu tür iddiaları doğrulamak için herhangi bir kanıt bulunamadı. Bu kayanın İslam’da hiçbir önemi yoktur; aslen Yahudiler tarafından kutsandı, Müslümanları da onu kutsallaştırmaya kurnazca ikna edebilen Yahudiler! Mervan oğlu Abdul Malik’in Kaya Kubbesi’ni inşa etme ve insanları Kudüs’e hac ziyaretine teşvik etme niyeti, onları Kabe ve Ulu Mescid’den daha çok Kudüs’ü kutsamaya ikna etmekti!

Mervan oğlu Abdul Malik, insanları Mekke’de hac yapmaktan alıkoymak ve kalplerini kazanmak için En Uzak Cami (yani el-Aksa) ve Kubbet-üs Sahra binasını yaptırdı. İnsanlar daha sonra kayanın başında durur, Kabe’nin etrafında dolaşır, bayram günü (koyunlarını) keser ve başlarını traş ettirirdi.
Al-Nihayah, İbn Kesir, 8. cilt, s. 308

İnananlar Kaya Kubbesi ile En Uzak Cami arasında ayrım yapabilmelidir. En Uzak Cami İslam’da bir öneme sahipken, yenilenmiş Kubbet-üs-Sahra’nın önemi yoktur. İnsanlar genellikle ikisini karıştırır ve onları bir olarak görür. Kaya Camii ve kubbesinden farklı olarak En Uzak Cami, yeşil kubbesi olan Kudüs Camii’dir.

Şii olmayanlar bugüne kadar Kubbet-üs Sahra hakkındaki mitleri yaymaya devam ediyor. Havada asılı olduğunu ve Peygamberin ayak izinin yanı sıra Meleğin parmak izlerini de barındırdığını iddia ediyorlar! Birisi tarihe geri dönerse, bu tür iddiaların başlangıçta ünlü Yahudi ka’b el-Ahbar tarafından yapıldığını ve bu tür efsaneleri öğrencileri El-Hattab oğlu Ömer ve Ebu hureyre, Abul Darda ’, el-Mughira, Shu’bah oğlu, Ömer oğlu Abdullah ve diğerleri, aracılığıyla tanıtmayı başardığını keşfedecektir.

Urwa anlatılıyor:

Abdul Malik’in huzurunda oturuyorduk ki: “Ka’b şöyle dedi: Kaya, Kıyamet Günü Merhametli Olan’ın taburesi.
Tefsir el-Taberî, c. 16, s. 262

Ebu Na’im anlattı: “Ka’b şöyle dedi:

Yüce Allah yeryüzüne baktı ve şöyle dedi: Ayağımı bazılarınızın üzerine koyacağım! Kaya alçalırken dağlar havada yükseldi! Kayaya bunun için teşekkür etti, bu yüzden ayağını üstüne koydu! Dedi ki: Bu, yaratıklarımın diriltileceği pozisyonumdur. Burası Cennetim ve Cehennem Ateşim ve ölçeğimin olacağı yer. .
Hilyatul Awliya ’, cilt 6, sayfa 20

İmamlarımız Ka’b’a karşı çıktılar ve uydurmalarının karşısında durdular. Bir rivayette Müminlerin Komutanı şöyle dedi:

Ey Ka’b! Yazıklar olsun sana! Kaya O’nun Yüceliğini taşımaz, O’nun İhtişamına da uymaz! ” Ta ki şunu söyleyene kadar: “Kaya ve hava O’nun yanında sonsuz olarak sınıflandırılsaydı, onlar da O’nun gibi sonsuz olurdu!
Bihar al-Enver, cilt 40, sayfa 194

Rivayetlerimize göre en uzak caminin aslında diğer kutsal camilere göre daha az önem taşıdığını görüyoruz. Örneğin, El-Kulayni, İmam Ebu Abdullah el-Sadık’ın otoritesine ilişkin rapor veriyor

Müminlerin Komutanı K Kufe Camii’nde iken bir adam geldi ve şöyle dedi: “Size selam, Allah’ın rahmeti ve bereketi olsun ey Müminlerin Komutanı.” Barış dileğiyle karşılık verdi. O (adam) dedi ki: “Senin için feda edilebilir miyim? En Uzak Camiye gidiyorum, bu yüzden sizi selamlamak ve veda etmek istedim. ” O (Komutan) dedi ki: “Bundan ne elde etmeyi umuyordun?” Adam, “Senin için feda edilebilir miyim?” dedi. Mükafat.’ Dedi ki: “[Git] Binici hayvanını sat, depolanmış yiyeceklerinizi tüketin, ve bu Camide [onun yerine] namaz kılın, çünkü içinde kılınan zorunlu bir namaz, kabul edilen bir Hac’a eşittir ve ek bir namaz, kabul edilen bir Umre’ye eşittir
el-Kafi, 3. cilt, sayfa 491

Bu nedenle, yukarıdaki rivayetten, Müminlerin Komutanının adamı Kudüs’e gitmekten alıkoyduğu ve onun yerine İslam’da daha önemli olan Kfe Camii’nde namaz kılacaği tavsiye ettiği görülmektedir. Bu nedenle, Kufe Camii gerçekten de En Uzak Camii’den daha fazla kutsallığa sahiptir.

Bunu söyledikten sonra, en uzak caminin ve Kudüs’ün kutsallığını kabul ediyoruz, İslam’ın kutsal yerlerinden biri olarak görüyoruz, yıllarca Müslümanların Kıblesi oldu ve Meryem oğlu İsa’nın zamanın İmamının arkasında namaz kılacaği yer olacak. Bununla birlikte, Ehl-i Beyt’in muhaliflerinin diğer Kutsal camilerden daha yüksek bir önem vererek yaptığı abartıya eğilmiyoruz, Yahudilerin taşını ona dahil etmiyoruz ya da bunun bir parçası olduğunu kabul etmiyoruz, çünkü dinimizi sadece Muhammed’in masum ailesinden alıyoruz.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib