Alcohol

Ömer’in şarap içtiği biliniyor muydu?

Ömer’in şarap içtiği biliniyor muydu? 834 469 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU: Hattab oğlu Ömer, Cehiliye döneminde alkol bağımlılığıyla tanınırdı. En çok alkol tüketenlerden biri olduğunu tek başına itiraf etti! Sünni…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib