Taqlid ile ilgili sorular

Taqlid ile ilgili sorular

Taqlid ile ilgili sorular 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

  1. 1. Merhum Marja ’yı (dini otorite) takip edebilir mi?
  2. 2. İmamın gizlenmesi sırasında Taklid (yasal öykünme) zorunlu mudur? İmam mı emretti?
  3. 3. Yaşayan en yetkin alimi kimdir?
  4. 4. Humeyni hakkındaki görüşünüz nedir?

CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Şeyh el-Habib ile görüşerek;

A1. Merhum bir dini otoriteye yasal olarak öykünmeye(teqlid) başlamak caiz değildir. Bununla birlikte, otoritesi ölmüş bir kişinin tüm kararları için merhum otoritesinin emülasyonunda kalmasına izin verilir ve bu, merhumun emülasyonunda kalmasına izin veren yaşayan bir makamın izni ile mümkündür. Daha yeni ve daha çağdaş vakalara gelince, yaşayan otoritenin kararlarına ve fikirlerine başvurulmalıdır.

A2. Bir bireyin ya bir Müçtehid (kişisel gayretin bir sonucu olarak içtihat uzmanı); bir Mukallid (dini bir otoriteyi takip eden yasal öykünücü); veya bir Muhtat (yaşayan yetkililerin en ihtiyatlı görüşlerine göre hareket ederek ihtiyatlı) olması zorunludur. Ne Müçtehit ne de tedbiri uygulayabilen biri, dini yasalar, ibadet eylemleri, sözleşmeler vb. İle ilgili tüm konularda bir otoriteye uymalıdır. İmam el-Mehdi’nin şerefli rivayetinde bildirildiği gibi, Büyük gizlilik döneminde müminlerin görevi budur:

“Güncel olaylara gelince, onları bizim rivayetlerimizin rivayetine yönlendirin, çünkü onlar sizin üzerinize delillerim ve ben onların üzerine Allah’ın deliliyim.”
(Biharul Anwar, cilt 53, sayfa 180)

A3. Majesteleri Şeyh el-Habib, Büyük Ayetullah’ın Sadiq al-Hussaini al-Şirazi’nin en nitelikli ve bilgili bilim adamı olduğuna inanıyor.

A4. İnançları Peygamber Efendimiz ve masum İmamların öğrettiği temiz İslami inançlara karşı olduğu için sapkın biriydi; İmamların güçlü bir muhalefet dile getirdiği Panteizm, Felsefe ve Mistisizm kavramına olan inancı gibi.

Ayrıca İran’daki rejimi devirdikten sonra yaptığı sapmalar arasında, kendi ilan ettiği “İslam Cumhuriyeti” ni korumanın Beklenen İmam’ın hayatını korumaktan daha önemli olduğunu söylediği de vardı! Bu, Müslümanların Humeyni hükümetini korumak uğruna İmam el-Mehdi’nin hayatını feda edebileceği anlamına gelir! Yüceler Yücesi Allah’tan başkası kudret ve Güç yoktur.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib