Da li biste se usudili psovati Poslanikovu ženu pred njim?

Da li biste se usudili psovati Poslanikovu ženu pred njim?

Da li biste se usudili psovati Poslanikovu ženu pred njim? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

O Yasser, da si bio živ u vrijeme Poslanika (Allah neka blagoslovi njega i njegovu porodicu), da li bi se usudio prokleti njegovu ženu pred njim?

Ljubitelj Hassana i Hussaina.


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Nakon savjetovanja sa Šejhom, rekao je Nakon objave Sure al-Tahrim, koja je proglasila Allahovu osudu za Aišu i Hafsu sa sedam nebesa, odgovor je s potpunom potvrdom:

Da..

Veliki poslanik (Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) nema predrasude po pitanju Allahove religije ni za koga, čak i ako je možda njegova žena. Mi smo na njegovoj metodologiji, u skladu s Allahovom voljom (Uzvišeni je On).

Allah, dž.š., rekao je:

‘Nećete naći ljude koji vjeruju u Allaha i Posljednji dan i pokazivati ​​naklonost onima koji se ponašaju suprotno Allahu i Njegovom poslaniku, čak i ako su im očevi ili sinovi, braća ili rođaci. Oni – napisao je vjeru u njihova srca i ojačao ih duhom samoga sebe. Natjerat će ih da uđu u vrtove, kroz koje prolaze potoci, da zauvijek ostanu u njima. Allah je zadovoljan njima, a i oni njima. To su Allahova grupa. Svakako, Allahova grupa, to su oni koji su u dobrom stanju.
(Kur’an 58:23)

Porodičnim odnosima ovdje nije mjesto jer se radi o istini i laži. Ako bismo slijedili ovu logiku porodičnih odnosa, tada smo dužni ne proklinjati i ne osuđivati ​​Ebu Lahaba, tvrdeći da je on bio Poslanikov ujak (neka je Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu) i brinuo se o njegovom rođenju toliko zadovoljan da je oslobodio svoj sluškinja Thuayba za njegovo dobro. Kako ćete odgovoriti na pitanje Da ste bili živi u vrijeme Poslanika (Allah blagoslovio njega i njegovu porodicu), da li biste se usudili psovati njegovog ujaka pred njim?

Ne biste imali odgovor osim da je, prema objavi sure El-Masad, koja je najavila Allahovu osudu za Ebu Lahaba sa sedam nebesa, odgovor, uz svu potvrdu, potvrdan. I vi biste dali isti odgovor na pitanje:

da

li biste se usudili psovati njegovu ženu pred njim? A da ste bili živi u vrijeme poslanika Luta (mir neka je s njim), da li biste se usudili psovati njegovu ženu pred njim?

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib