Sanggupkah kamu melaknat isteri Nabi dihadapannya?

Sanggupkah kamu melaknat isteri Nabi dihadapannya?

Sanggupkah kamu melaknat isteri Nabi dihadapannya? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Wahai Yasser, sekiranya kamu hidup pada zaman Rasulullah (SAWA), sanggupkah kamu melaknat isterinya dihadapannya?

Pencinta Hassan dan Hussain.


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Setelah turunnya Surah al-Tahrim yang mengumumkan laknat Allah (Maha Tinggi kedudukan-Nya) terhadap Aisha dan Hafsa daripada langit tertinggi, jawapannya adalah, dengan seluruh kepastian:

Ya.

Rasulullah (SAWA) tidak pernah pilih kasih kepada sesiapa dalam urusan agama Allah meskipun jika ia mungkin isterinya sendiri. Kami berada pada jalannya, dengan izin Allah (Maha Tinggi kedudukan-Nya).

Allah (Yang Maha Tinggi) berkata:

Kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, menunjukkan kemesraan terhadap mereka yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara kandung mereka atau kaum kerabat mereka. Mereka itulah yang Allah menetapkan iman didalam hati mereka dan memperkukuhkan mereka dengan ruh-Nya, dan mereka itulah yang akan dikurniakan taman-taman yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya. Allah redha kepada mereka, dan mereka pula redha kepada Allah. Mereka itulah penolong-penolong Allah. Ketahuilah, seseungguhnya penolong-penolong Allah itulah orang-orang yang berjaya.
(Qur’an 58:23)

Hubungan kekerabatan tidak ada tempat disini kerana ia adalah perhitungan antara kebenaran dengan kebatilan. Jika hubungan kekeluargaan adalah logik yang kita gunakan, kita wajib berhenti daripada melaknat Abu Lahab dengan alasan dia merupakan bapa saudara kepada Nabi (SAWA) dan dia juga pada asalnya bergembira dengan kelahiran Nabi sehingga sanggup membebaskan hambanya, Thuayba kerananya. Bagaimana kamu mahu menjawab soalan ini: Jika kamu hidup di zaman Nabi (SAWA), adakah kamu sanggup melaknat bapa saudara Nabi di hadapannya?

Kamu tidak mampu memberikan jawapan sebaliknya: Setelah turunnya Surah al-Masad yang mengumumkan laknat Allah (Maha Tinggi kedudukan-Nya) ke atasnya daripada langit tertinggi, jawapannya adalah, dengan sepenuh kepastian:

Ya.

Kamu harus memberikan jawapan yang sama kepada soalan: Sekiranya kamu hidup pada zaman Nabi Nuh (Selawat keatasnya) sanggupkah kamu melaknat isterinya di hadapannya? Dan sekiranya kamu hidup pada zaman Nabi Lut (Selawat ke atasnya), sanggupkah kamu melaknat isterinya di hadapannya?

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib