Kako je moguće da je Imam Mahdi još uvijek živ ako je rođen prije više od 1100 godina?

Kako je moguće da je Imam Mahdi još uvijek živ ako je rođen prije više od 1100 godina?

Kako je moguće da je Imam Mahdi još uvijek živ ako je rođen prije više od 1100 godina? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Kako je moguće da je Imam Mahdi još uvijek živ ako je rođen prije više od 1100 godina?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima,

Sumnjati u mogućnost da starost očekivanog Imama al-Mahdija (mir neka je s njim) može dostići hiljadu godina znači preispitivanje moći Svemogućeg Boga.

Opći konsenzus među svim muslimanima je da je Bog Svemogući i Svemogući i da ima apsolutnu kontrolu nad fizičkim i hemijskim zakonima svemira. Stoga je moguće da Bog određenom biću podari dugu starost.

U stvari, Časni Kur’an navodi da je poslanik Nuh, a.s., dostigao vrlo duboku starost:

I uistinu, poslali smo Nuha njegovom narodu, a on je s njima boravio tisuću godina manje od pedeset godina. Tada ih je poplava zahvatila jer su učinili nepravdu.
Ku’ran 29:15

Otuda znamo da je moguće da je i imamu el-Mahdiju, a.s., podario neobično dugu starost.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib