Kakvo je vaše mišljenje o narativima koji ukazuju na prihvatljivost molitve iza protivnika, maskiranja i vrijeđanja Allahovih neprijatelja?

Kakvo je vaše mišljenje o narativima koji ukazuju na prihvatljivost molitve iza protivnika, maskiranja i vrijeđanja Allahovih neprijatelja?

Kakvo je vaše mišljenje o narativima koji ukazuju na prihvatljivost molitve iza protivnika, maskiranja i vrijeđanja Allahovih neprijatelja? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Imam nekoliko pitanja o takozvanom islamskom jedinstvu i drugim pitanjima.

1. Koja je autentičnost ove predaje imama al-Sadika (neka je mir s njim)?

‘Onaj ko klanja iza njih sličan je onome koji je klanjao iza Allahovog Poslanika (alejhi selam i njemu i njegovoj porodici) u prvom redu’

A u drugim pričama:

‘Onaj ko se moli iza njih u prvom redu je poput onoga koji mač izvuče na Allahovom putu’

Ovu pripovijest iznova ponavljaju svećenici koji pozivaju na jedinstvo između ‘sunita’ i šiita, a ja nisam uvjeren u to, i ako je ova pripovijest autentična, zašto nas zove imam Ja’far al-Sadiq ( mir s njim) da se pomoli iza ubica Ahlul-Bayta (mir neka je s njima)? Molim vašu eminenciju da ovo objasni.

Da li je potrebno jedinstvo nakon ovog kazivanja?

Samo da znate, ja sam protiv vaše metodologije.

2. je li ovo kazivanje imama al-Sadika (mir neka je s njim) autentično?

‘Onaj ko se ne bavi pretvaranjem nema religiju’

3. Da li je ovaj narativ autentičan? Pitao sam neke svećenike i oni su doveli u pitanje vjerodostojnost pripovijesti, tvrdeći da nam Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne naređuje da vrijeđamo i klevećemo neprijatelje, pa kako da im odgovorimo?

Od Abi Abdillaha (mir neka je s njim) rekavši: ‘Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:’ Kad za mnom nađete ljude sumnjičave i inovativne, onda se distancirajte od njih i sve češće grdite i protivite njih i izvode dokaze protiv njih kako ne bi postali pohlepni i unijeli korupciju u islam. Morate upozoriti ljude na njih i ne naučiti njihove inovacije. Allah će vam za to napisati dobra djela i podići će vaš nivo u narednom životu.

4. Vaša eminencija je spomenula da je Sayed Musa al-Sadr u položaju vjerske otpornosti, treba mi objašnjenje, a postoje sličnosti između Sayeda Musa al-Sadra i mučenika Sayeda Hassana al-Shirazija (Allah mu se smilovao) u političko i socijalno područje?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima,

Šejh je rekao da je to bila značajna priča. Šejh je izjavio da je ono što proizlazi iz izvještaja o objavljenim osnovama molitve iza protivnika služilo zaštiti šijitskih vjernika u situaciji u kojoj su šiiti mogli biti oštećeni ako ne molitvom. Ako se šiiti ne mole s njima, bili bi ubijeni ili kažnjeni. Što se tiče današnjice, kada nema rizika, nedopustivo je moliti se iza njih. Također je nedopustivo ako su uključeni drugi načini, poput uništavanja šiitskog vjerovanja, dopušteno je moliti se s protivnicima u maskiranom stanju. Činiti to u svrhu ‘islamskog jedinstva’ samo je novina koja nema korijene u učenjima Poslanikovog domaćinstva (blagoslov Allahov na njih).

Kad bi ti ljudi imali bilo kakvo znanje, barem bi primijetili naziv ovog poglavlja u Wasa’il al-Shi’i: (Poglavlje koje preporučuje da se crkvene molitve drže iza protivnika u svrhu maskiranja), to nije dozvoljeno oponašati ih, osim u svrhu pretvaranja kada se savjetuje molitva iza njih. Što se tiče danas, zabranjeno je ako nema rizika. Šta bi ovi inovatori učinili kad bi vidjeli priče koje jasno zabranjuju molitvu iza protivnika, pa čak i iza protivnika koji više voli zapovjednika vjernika (mir neka je s njim)! Šeik al-Tusi govori o Ismailu al-Ju’fiju, koji je pitao o čovjeku koji više voli zapovjednika vjernika (mir neka je s njim) od svojih neprijatelja, ali se ne distancira od njih, prema imamu al-Baqir-u (neka je mir s njim):

‘Zbunjen je i neprijatelj, zato se nemojte moliti iza njega niti ga poštovati ako nije u stanju pretvaranja!
Tahdhib al-Ahkam, svezak 3, stranica 38

2.Šejh je rekao da je to bila značajna priča.

3. Šejh je izjavio da je to važna pripovijest i da nije problem uvrijediti one koji su inovativni i zabludjeli u religiji kako bi upozorio ljude na njih. Uzvišeni Allah je rekao:

Takav je njegov primjer poput psa
Kur’an 7: 176

i

poput magarca
Kur’an 62:5

i

hendikep dobra, prestupnika, grešnika’
Kur’an 68:13

i

Bio je onaj koji je nevjerovao, „zbunio“
Kur’an 2:258

što znači dati mu iskaz i zbuniti ga, zbuniti ga tako da ne može odgovoriti.

4. Šejh ne vidi dalje objašnjenje, a Allah je hranitelj.

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib