Šta znači “sve loše je kod žene” ?

Šta znači “sve loše je kod žene” ?

Šta znači “sve loše je kod žene” ? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE:

Kakvo je značenje namijenjeno Zapovjedniku vjernika u pripovijesti:

“sve loše je kod žene”’?


ODGOVOR:

U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,
Neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i neka Njegova osuda bude na njihovim neprijateljima.

Drugo buđenje (neka mu je posvećena duša) smatrao je da se ova pripovijest odnosi na Aišu (Allah je prokleo), tvrdeći da je slovo Laam u riječi „žena“ namijenjeno definiranju određene teme, a ne univerzalnog izraza koji se želi uputiti. To je zato što je ona (Allah je prokleo) ‘bila

zla u svojoj logici izmišljanja narativa o Allahovom Poslaniku (Allah neka blagoslovi njega i njegovu porodicu), i obojica je bila u njihovim prilikama pokreta kao i bijesna na nju nepokretnost, budući da je agitirala i vježbala rat za rat, potakla nevolje i tako dalje
(Risala fit-Tahiya was-Salam, iz Shirazija, stranica 52).

Ured Šejha al-Habiba

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib