Apakah maksud “wanita itu puca segala kejahatan”?

Apakah maksud “wanita itu puca segala kejahatan”?

Apakah maksud “wanita itu puca segala kejahatan”? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Apakah yang Amirul Mukminin (Ali Bin Abi Talib) ingin sampaikan di dalam hadisnya:

wanita itu ada punca segala kejahatan?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Mujaddid kedua (Semoga rahmat Allah ke atasnya) berpendapat bahawa hadis ini berkenaan dengan Aisha (Laknat Allah ke atasnya) hujahnya adalah abjad Laam (المرأة) di dalam kata nama tersebut adalah berbentuk spesifik bukan berdasarkan konsep yang lebih luas. Ini kerana dia (Laknat Allah ke atasnya) adalah:

jahat’ didalam logiknya kerana dia pernah memalsukan hadis-hadis Rasulullah (SAWA) dan dia juga ‘jahat’ dalam apa juga bentuk pekerjaannya dan pergerakkannya (bermaksud dia adalah ‘jahat’ dalam semua keadaan; ketika ia berjalan, duduk, berdiri, berbicara, ketika diam dan lain-lain), kerana dia jugalah yang pernah memulakan dan mengerakkan perang, menimbulkan fitnah dan sebagainya.
Risala fit-Tahiya was- Salam, oleh Shirazi ms 52

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib