“Kadın kötüdür” kelimesinin anlamı nedir?

“Kadın kötüdür” kelimesinin anlamı nedir?

“Kadın kötüdür” kelimesinin anlamı nedir? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

İnananların Komutanı anlatı amaçlanan anlamı nedir:

Kadın kötüdür”?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

İkinci Canlandırıcı, ‘kadın’ kelimesindeki Laam harfinin evrensel kavrama atıfta bulunmak değil, belirli bir konuyu tanımlamak olduğu iddiasıyla birlikte, bu anlatımın Ayşe’ye atıfta bulunduğu görüşündeydi. Zira o:

Allah Resulü’nün rivayetlerini uydurmak için mantığında kötüdür.” ve savaş için kışkırtma ve pratik yapma, sıkıntıları kışkırtma vb. Için (her durumda kötü olduğu anlamına gelir; yürürken, otururken, ayakta dururken, konuşurken, sessizken vb.), hem hareket hem de hareketsizlik durumlarında kötüydü.
(Risala fit-Tahiya was-Salam, Shirazi, sayfa 52).

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib