Shia Hadith

Koji dokazi postoje da je Fatima rekla “Borite se protiv imama (kufr) nevjerstva “?

Koji dokazi postoje da je Fatima rekla “Borite se protiv imama (kufr) nevjerstva “? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Tražim Fadakov mrežni govor u kojem se kaže “Tada se žestoko borite protiv vođa nevjerice da bi oni iscurili.…

Šta znači “sve loše je kod žene” ?

Šta znači “sve loše je kod žene” ? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Kakvo je značenje namijenjeno Zapovjedniku vjernika u pripovijesti: “sve loše je kod žene”’? ODGOVOR: U ime Allaha, Samilosnog, Samilosnog,,Neka…

Da li je dozvoljeno postiti na dan Ašure prema ovoj predaji?

Da li je dozvoljeno postiti na dan Ašure prema ovoj predaji? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Muhamed, sin Hasana, prenosi kroz svoj lanac prenosilaca od Alija, sina Husejna, sina Fazila, od Yakuba sina Jezida, od…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib