Adakah Abu Bakr dan Umar berada di neraka yang paling bawah berbanding Syaitan?

Adakah Abu Bakr dan Umar berada di neraka yang paling bawah berbanding Syaitan?

Adakah Abu Bakr dan Umar berada di neraka yang paling bawah berbanding Syaitan? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Wahabi Nawasib memetik sebahagian daripada syarahan kamu yang mulia dengan mengetepikan konteks sebenarnya dengan tujuan memesongkan orang ramai. Walau bagaimana pun, ini sebenarnya membawa lebih ramai orang yang mendapat hidayah, dan ia secara khusus membawa lebih ramai orang-orang Syiah untuk menyelidiki lebih dalam tentang agama Syiah yang sebenarnya. Didalam intipati apa yang kamu perkatakan, ramai orang-orang syiah sendiri tidak tahu siapakah musuh mereka yang pertama dan yang paling utama…kemudian kamu juga ada mengatakan sekiranya kita berbalik kepada riwayat-riwayat Ahlul-Bayt; kita akan mendapati bahawa Omar berada di jurang neraka yang paling dalam manakala Abu Bakr berada sedikit lebih tinggi daripadanya dan Iblees pula berada lebih tinggi daripada mereka berdua. Bolehkah kamu memberikan kepada kami hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain yang mengkhususkan tempat Abu Bakr, Omar dan Iblees di dalam api neraka, dan dalam keadaan apakah Iblees berada pada kedudukan yang lebih tinggi berbanding kedua mereka? Dan bolehkah kamu menyatakan sumber-sumbernya? Semoga Allah menganugerahkan kamu segala yang terbaik.

Al-Darazi


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Al-Ayyashi (Semoga redha Allah ke atasnya) meriwayatkan hadis ini di dalam Tafseernya daripada Imam al-Sadiq (Solawat ke atasnya) yang berkata:

Apabila tibanya hari kebangkitan, Iblees akan dibawakan dengan tujuh puluh rantai dan tujuh puluh belenggu. Pada masa yang sama Abu Bakr akan memandang Omar (diikat) dengan serratus dua puluh belenggu dan serratus dua puluh rantai. Ibless kemudian akan memandang (pada Omar) dan berkata: ‘Siapakah orang ini yang Allah telah melipatgandakan hukuman baginya sedangkan akulah yang telah memesongkan hamba-hambanya?!’ Kemudian akan dikatakan: ‘Dia adalah Omar!’ Lalu dia berkata lagi: ‘Atas apakah dia deberikan hukuman sebegini?’ Dan akan dikatakan: ‘Atas kezaliman yang dilakukannya terhadap Ali (Selawat ke atasnya).
Tafseer al-Ayyashi, Jilid 2, ms.224

Sulaim Bin Qais al-Hilali (Semoga redha Allah ke atasnya) meriwayatkan daripada Salman al-Farsi (Semoga redha Allah ke atasnya) yang berkata:

Apabila datangnya hari kebangkitan, Iblees akan dihadapkan dengan diikat satu rantai yang diperbuat daripada api, dan Omar akan dihadapkan dengan diikat dua rantai daripada api. Pada ketika itu, Iblees akan bergegas kepadanya dan berkata: ‘Semoga engkau dipisahkan daripada ibumu! Siapakah engkau? Aku adalah makhluk yang telah memesongkan yang awal sehingga yang akhir, tetapi, aku hanya diikat hanya dengan satu rantai manakala kamu pula dengan dua rantai?!’ Kemudian dia akan mengatakan: ‘Akulah yang memerintahkan orang agar aku dipatuhi sedangkan Allah memerintahkan orang supaya tidak mematuhi.
Kitab Sulaim bin Qais, ms.164

Al-Mufid (Semoga redha Allah ke atasnya) meriwayatkan daripada Imam al-Sadiq, yang meriwayatkan daripada Amirul Mukminin (Selawat ke atas mereka berdua) yang berkata:

Suatu hari aku pergi penghujung Kota Kufa dan Qanbar berjalan dihadapanku. Tiba-tiba, Iblees datang kepada kami dan aku berkata: “Kamu orang tua yang terkutuk!’ Dia berkata: ‘Dan kenapakah kamu mengatakan ini wahai Amirul Mukminin? Sesungguhnya, aku datang untuk memberitahukanmu tentang perbualanku dengan Allah (Azz awa Jal) semata-mata, tidak ada orang yang ketiga diantara kami; Apabila aku diturunkan ke syurga keempat, aku berteriak: Wahai Tuhanku dan Maulaku! Aku tidak terfikir bahawa engkau telah menciptakan makhluk yang lebih jahat daripadaku! Lalu Allah (Maha tInggi kedudukannya) mengatakan kepadaku: Sesungguhnya benar Aku telah menciptakan seseorang yang lebih jahat daripada mu. Pergilah kepada Malik supaya dia dapat menunjukkannya kepadamu. Dan kemudian aku pun pergi kepada Malik dan berkata: Yang Maha-Salam telah menyampaikan salam kepadamu, dan Dia meminta agar engkau menunjukkan kepadaku siapakah yang lebih jahat daripadaku. Kemudian Malik membawakanku ke neraka dan dia menyingkap penutup (tingkat neraka yang paling tinggi) dan api berwarna hitam mulai keluar seolah-olah mahu menerkamku dan Malik.

Dia berkata kepadanya: Bertenanglah! Dan ia pun menjadi tenang. Kemudian dia membawaku ke penutup yang kedua, dan apinya lebih hitam dan panas berbanding yang pertama tadi. DIa berkata kepadanya: Lenyaplah! Lalu ia pun lenyap. Begitulah kesemuanya sehinggalah sampai ke penutup yang ketujuh, dan setiap api yang keluar daripada setiap tingkat malah lebih kuat daripada yang sebelumnya. Kemudian keluarlah api daripadanya (yang ketujuh) seakan-akan ia akan terus melenyapkanku dan Malik dan seluruh makhluk ciptaan Allah (Maha Tinggi kedudukannya). Aku pun menutup mataku lalu berkata: Wahai Malik arahkan ia untuk lenyap supaya ia lenyap daripadaku! Dia berkata: Kamu tidak akan lenyap sehingga hari yang ditentukan! Kemudian dia mengarahkannya lalu ia melenyap. Kemudian aku lihat sosok dua orang lelaki; di leher mereka dikalungkan rantai daripada api dan yang sampai daripada atas, dan di kepala mereka ada orang-orang memegang cemeti daripada api dan mereka membantainya. Aku berkata: Wahai Malik, siapakah mereka berdua? Dia berkata: Tidakkah kamu pernah terbaca apa yang tertulis di bahagian bawah Arasy: Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu Pesuruh Allah, Dia mengukuhkannya dan membantunya dengan Ali. Kemudian dia berkata: Mereka berdua adalah musuh-musuh mereka dan penindas-penindas mereka.
Al-Ikhtisas, oleh Al-Mufid, ms.108. Yang diambil daripada Bihar al-Anwar, oleh Al-Majlisi, Jilid 8, ms. 315

Sheikh Hassan Ibn Sulayman al-Hilli meriwayatkan daripada Huzaifa (Semoga Allah redha ke atasnya) yang berkata di dalam hadis yang panjang berkenaan Farhat al-Zahra, dimana dia meriwayatkan daripada Rasulullah (SAWA) yang meriwayatkan daripada Allah (Maha Tinggi kedudukannya) yang berkata didalam hadis Qudsi yang berikut dimana Dia bersumpah akan melaknat dan menghukum Omar (Laknat Allah ke atasnya):

Dan Aku akan membakarnya bersama-sama sahabat-sahabatnya di dalam jurang yang paling dalam (neraka) sehinggakan Iblees pun akan dilayan lebih baik daripadanya dan juga melaknatnya.
Al-Muhtadhir, oleh Sheikh Hassan, Ibn Sulayman, ms.51

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib