Perkahwinan

Adakah Umar mengahwini Umm Kulthum?

Adakah Umar mengahwini Umm Kulthum? 834 469 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Bagaimakah seseorang menjawab soalan berkaitan perkahwinan Umar dengan Umm Kulthom binti Ali, kerana ia terdapat riwayat yang sahih yang…

Adakah Aisha masih dara ketika mengahwini Nabi?

Adakah Aisha masih dara ketika mengahwini Nabi? 960 540 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Saya mendengar daripada salah satu syarahan kamu, dimana kamu membuat kesimpulan bahawa Aisha (Laknat Allah ke atasnya) bukanlah masih…

Adakah dibolehkan berkahwin dengan perempuan Kristian?

Adakah dibolehkan berkahwin dengan perempuan Kristian? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Adakah dibolehkan seorang Muslim Syiah berkahwin dengan perempuan Kristian?Dan sekiranya dia mengahwininya, adakah menjadi kewajiban baginya untuk menjadikannya Muslim…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib