Adakah Aisha memakai Hijab Islami yang sebenar?

Adakah Aisha memakai Hijab Islami yang sebenar?

Adakah Aisha memakai Hijab Islami yang sebenar? 834 469 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Adakah Aisha memakai Hijab Islami yang sebenar?

Sayed Haidari


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Dalam satu syarahan yang sangat informatif berkaitan definisi Hijab yang Islamik, Sheikh al-Habib dengan jelas menerangkan bagaimana yang telah diriwayatkan di dalam kitab-kitab ‘Sunni’, Aisha (Semoga kemurkaan Allah ke atasnya) pernah menyalahi kod pakaian hijab yang Islamik.

Bertentangan dengan apa yang sepatutnya, banyak riwayat mengatakan dia adalah seorang yang mengambil mudah dan tidak ada perasaan malu yang sering mencari perhatian orang-orang lelaki kepadanya dengan memakai pakaian-pakaian yang menonjol; sehingga kepada tahap dia melakukannya hatta ketika sedang berada dalam keadaan berihram!

Diriwayatkan oleh Abd ar-Rahman ibn al-Qasim daripada ibunya;

Aku pernah melihat Aisha memakai pakaian berwarna merah ketika dalam keadaan berihram.
Al Tabaqat al-Kubra oleh ibn Sa’ad, Jilid 8, ms. 73

Sebagai tambahan

  • Ibn Abi Shayba melaporkan didalam Musannaf-nya (Jilid 6, ms. 18) dan
  • al-Bayhaqi didalam Sunan-nya (Jilid 5, ms. 89) dan juga
  • al-Bukhari di dalam Sahih-nya (Jilid 2, ms.146) bahawa Aisha memakai pakaian yang telah diwarnakan dengan ‘Usfur’ sementara dia sedang dalam keadaan Ihram. Usfur adalah pewarna bewarna merah yang diekstrak daripada saffron.

Selain itu, Ibn Sa’ad juga melaporkan dengan autoriti al-Qassim ibn Muhammad:

Demi Allah, aku pernah melihat Aisha memakai pakaian-pakaian yang diwarnakan dengan ‘Usfur’ dan memakai cincin-cincin yang diperbuat daripada emas.
Al Tabaqat al-Kubra oleh ibn Sa’ad, Jilid 8, ms. 70

Sangat jelas, dengan berbuat demikian, Aisha telah sepenuhnya menyanggahi suruhan Nabi apabila dia telah memberikan amaran larangan para Wanita daripada memakai pakaian yang diwarnakan dengan saffron atau cincin-cincin yang diperbuat daipada emas dihadapan bukan mahram; seperti yang dilaporkan oleh Ibn Hibban dalam Sahih-nya (Jilid 13, ms. 307) bahawa Nabi (SAWA) pernah berkata: “Celakalah Wanita-wanita yang memakai antara dua perkara merah: emas dan pakaian yang diwarnakan dengan saffron.” Maka, celakalah Aisha yang telah melanggari suruhan Nabi dengan memakai dua perkara merah ketika melakukan musim Haji.

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib