Ayşe’nin gerçek bir İslami başörtüsü(Hicap) var mıydı?

Ayşe’nin gerçek bir İslami başörtüsü(Hicap) var mıydı?

Ayşe’nin gerçek bir İslami başörtüsü(Hicap) var mıydı? 834 469 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Ayşe’nin gerçek bir İslami başörtüsü(Hicap) var mıydı?

Sayed Haidari


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

İslami Hijap’ın gerçek tanımıyla ilgili bilgilendirici bir konuşmada Şeyh el-Habib, ‘Sünniler’ kitaplarında anlatılanlara göre Ayşe’nin İslami Hicap kıyafet kurallarına nasıl uymadığını açıkça açıkladı.

Aksine, rivayetler onun, gösterişli giysiler giyerek erkeklerin dikkatini kendine çekmeye çalışan gevşek ve utanmaz bir kadın olduğunu; öyle ki, kutsal İhram döneminde bile bunu yapacaktır!

El-Kasım oğlu Abdurrahman’ın annesinden rivayet etti:

“İhram eyaletinde Ayşe’nin kırmızı elbise giydiğini gördüm.”
(Al Tabaqat al-Kubra, ibn Sa’ad, cilt 8, sayfa 73)

Ayrıca

  • İbn Ebî Şeybe, Musannef(cilt 6, sayfa 18)
  • ve el-Beyhaki’de Süneninde(cilt 5, sayfa 89)
  • ve Sahihinde El-Buhari’de(volume 2, page 146), Ayşe’nin İhram eyaletindeyken ‘Usfur’ ile boyanmış bir elbise giydiğini bildirmiştir.Usfur, aspirden elde edilen kırmızı maddedir.

Dahası, İbn Sa’ad, Muhammed’in oğlu El Kassim’in otoritesi hakkında şunları bildirdi:

“Vallahi, Ayşe’nin” Usfur “ile boyanmış elbiseler ve altından yüzükler giydiğini gördüm.”
(Al Tabaqat al-Kubra, ibn Sa’ad, cilt 8, sayfa 70).

Açıkça, bunu yaparak, Ayşe, kadınları aspir ile boyanmış kıyafetler veya Mahramlardan önce altından yapılmış halkalar giymeye karşı uyardığında Peygamberin emrini tamamen ihlal ediyordu; İbn Hibban’ın Sahih’inde (Cilt 13, sayfa 307) bildirdiği gibi, Peygamberin söylediği gibi: “İki kırmızıdan gelen kadınlara yazıklar olsun: altın ve aspir rengi giysiler.” Bu nedenle, kutsal Hac günlerinde iki kırmızıyı giyerek Peygamberimizin emrini kasten ihlal eden Ayşe’nin vay haline.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib