313

Adakah benar tidak ada 313 mukmin sejati yang ikhlas?

Adakah benar tidak ada 313 mukmin sejati yang ikhlas? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Adakah pernyataan berikut benar atau salah? Fakta bahawa tidak ada 313 mukmin yang sejati, benar, berani, tiada ketakutan dan…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib