Adakah para Imam melaknat musuh-musuh mereka dengan nama?

Adakah para Imam melaknat musuh-musuh mereka dengan nama?

Adakah para Imam melaknat musuh-musuh mereka dengan nama? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Saya pernah berbincang dengan seorang Syiah tentang Abu Bakr, Omar, Uthman dan Aisha. Dia berkata kepada saya: “Saya cabar anda bawakan kepada saya satu hadis daripada buku-buku Syiah jika ada mana-mana Imam (Selawat ke atas mereka) yang melaknat orang-orang ini bersekali dengan nama-nama mereka”. Jadi barangkali dia percaya bahawa kita tidak mempunyai satu riwayat pun tentang perkara ini. Malahan, dia berhujah dengan berikut: “Allah berkata:

Sekiranya kamu bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka akan lari dari kelilingmu.’
The Qur’an 3:160

Saya cuba menjawabnya tetapi ia tidak berkesan.

Mahdi Deshti


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Kamu boleh menonton siri syarahan oleh Sheikh yang bertajuk: “Kenyataan-kenyataan Keluarga Mohammad terhadap musuh-musuh mereka” Siri syarahan yang sangat bertenaga dan sangat bernilai oleh yang dihormati Sheikh Yasser al-Habib di mana beliau membawakan dan menjelaskan hadis-hadis dan kenyataan-kenyataan Ahlul-Bayt (Selawat ke atas mereka) terhadap musuh-musuh mereka.

dimana beliau membawakan puluhan hadis yang memperkatakan tentang isu ini, termasuklah hadis-hadis yang memberitakan tentang Ahlul-Bayt (Selawat ke atas mereka) melaknat dan mencela musuh-musuh mereka beserta nama-nama mereka.

Antara riwayat yang ada adalah seperti yang dibawakan oleh Al-I’tizaz al-Islam (Kebanggaan Islam), Al-Kulayni dan Sheikh ulung bagi mazhab kita, Al-Tousi (Semoga redha Allah ke atas mereka berdua), dengan jalur periwayatan daripada Hussain Ibn Thuwayr dan Abi-Salama al-Sarraj, dimana kedua-duanya berkata:

Kami mendengar Aba-Abdillah (Imam al-Sadiq- Selawat ke atasnya) sedang dia melaknat empat lelaki dan empat perempuan setelah selesai solat fardu: Si-lelaki itu dan lelaki-itu, dan lelaki-itu dan Mua’wiya – dan dia menamakannya -dan perempuan-itu, dan perempuan-itu dan Hind dan Umm-ul-Hakam, iaitu kakak kepada Mu’awiya.
Al-Kafi, oleh Al-Kulayni, Jilid 3, ms. 342, dan Tahdheeb-ul-Ahkam, oleh Al-Tousi, Jilid 2, ms. 321

Di dalam riwayat Al-Tusi pula, kami mendapati perkataan-perkataan berikut digunakan: “al-Taymi, al-Adawi dan orang-itu dan Mu’awiya – dan dia menamakan mereka – dan perempuan-itu, dan perempuan-itu, dan Hind, dan Umm-ul-Hakam, kakak kepada Mu’awiya.

Perhatikan kepada hadis itu yang mengatakan bahawa Imam (Selawat ke atasnya) pernah menamakan individu-individu ini ketika melaknat mereka. Orang-orang ini adalah:

  • Abu Bakr
  • Omar
  • Uthman
  • Mu’awiya
  • Aisha
  • Hafsa
  • Hind dan
  • Umm-ul-Hakam

    oleh kerana periwayat-periwayat tidak boleh menyatakannya nama-nama mereka dengan jelas kerana situasi yang sukar pada era itu, mereka lebih gemar menggunakan seperti: “Lelaki-itu dan Lelaki-itu” atau “al-Taymi dan al-Adawi” atau: “Perempuan-itu dan Perempuan-itu”. Walapun demikian, mereka tidak menginginkan kita untuk berfikir bahawa Imam (Selawat ke atasnya) tidak menyatakannya dengan jelas nama-nama mereka ketika melaknat mereka, kerana itulah mereka menekankan dengan mengatakan berikut: “…dan dia menamakan mereka…”. Ini memberikan implikasi bahawa Imam al-Sadiq (Selawat ke atasnya) pernah berkata usai mengerjakan setiap solat fardu:

Ya Allah, laknatlah Aba Bakr, dan Omar, dan Uthman, dan Mu’awiya, dan Aisha, dan Hafsa, dan Hind dan Umm-ul-Hakam.

Amat memalukan jika seseorang yang tidak pernah membaca ataupun terpelajar; untuk secara rambang dan dengan tidak ada apa-apa tujuan mendakwa tidak ada satu pun hadis daripada para Imam (Selawat ke atas mereka) yang melaknat musuh-musuh mereka dengan nama-nama mereka. Apa yang lebih memalukan adalah ada juga yang berserban dan memakai pakaian seperti orang-orang beragama walhal tidak layak pun begitu, mengatakan perkara yang sama.

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib