Adakah wajib seorang yang dahulunya bakri menggantikan solat-solatnya?

Adakah wajib seorang yang dahulunya bakri menggantikan solat-solatnya?

Adakah wajib seorang yang dahulunya bakri menggantikan solat-solatnya? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Seorang Bakri yang sudah bertukar, perlukah dia untuk mengulangi semula segala amalan-amalan wajib sejak akil baligh sehingga sekarang, daripada solatnya, puasanya dan amalan-amalan yang lain? Atau adakah Islam mengampunkan dosa-dosa yang telah lalu sebelum daripadanya?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Tidak, seseorang yang sudah bertukar tidak perlu menggantikan solat-solatnya kerana Islam mengampunkan dosa-dosa yang berlaku sebelumnya.

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib