Adakah semua orang menyeleweng melainkan kamu?

Adakah semua orang menyeleweng melainkan kamu?

Adakah semua orang menyeleweng melainkan kamu? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Adakah masuk akal semua fuqaha terpesong dan menyeleweng melainkan kamu? Adakah hanya Sheikh Yasser seorang saja yang diberikan pertunjuk dan memberikan petunjuk? Adakah hanya Sheikh seorang saja yang berilmu dan lebih tepat dalam perkara-perkara yang melibatkan hukum? Jika seseorang membaca laman web kamu, dia akan mendapati banyak fuqaha telah menyeleweng mengikut standard kamu. Pendekatan kamu menyebabkan perpecahan dikalangan Syiah. Negara Republik Islam Iran telah melakukan usaha dengan giat untuk menyebarkan mesej Ahl Al Bayt (Selawat ke atas mereka)? Kenapakah kamu mendiskreditkan mereka?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Ramai orang tertanya-tanya sekiranya cara kami dalam dakwah adalah satu-satunya kebenaran yang mutlak! Orang-orang Syiah kerap bertanya apakah yang manhaj kami bawakan kepada perpaduan dikalangan Syiah. Sheikh Yasser tidak pernah mendakwa bahawa semua fuqaha terpesong dan menyeleweng. Dia juga tidak pernah mengatakan kebanyakan mereka terpesong dan menyeleweng. Dia menghormati para fuqaha yang mahsyur di Najaf seperti Sayed al-Sistani, Sayed M. S al-Hakeem dan Sheikh Ishaq Fayyad. Dia juga menghormati kesemua fuqaha yang mahsyur di Qum seperti Sayed al-Shirazi, Sheikh Wahid al-Khorasani dan Sayed Sadiq al-Rohani sebagai contoh. Sekiranya dia berbeza dengan sesiapa daripada mereka dalam beberapa pandangan dan ketetapan, tidaklah dia menggelarkan mereka ulama-ulama yang menyimpang. Kebiasaannya, dia hanya akan menyatakan rasa tidak bersetuju dengan beberapa pandangan mereka.

Sheikh Yasser hanya berbalah dengan fuqaha-fuqaha yang didukung dan dilantik oleh para pendiri kerajaan atau didukung oleh parti politik. Dia secara terbuka dan kebanyakannya tidak bersetuju dengan yang dinamakan fuqaha-fuqaha yang berpegang dengan kecenderungan batri atau Mistik. Mereka adalah kumpulan yang kecil, jadi seseorang tidak boleh terus membuat kesimpulan bahawa dia mengatakan semua fuqaha terpesong dan menyeleweng. Ada beberapa, itu benar dan mereka hanyalah minoriti.

Sheikh Yasser membuat penilaiannya sendiri berkenaan dengan para faqih berdasarkan riwayat yang direkodkan daripada Imam Al-Askari (Selawat ke atasnya):

Bagi para faqih yang mengawal diri mereka, menjaga iman mereka, menentang nafsu-nafsu mereka dan patuh kepada Imam mereka, orang-orang awam Syiah boleh mengikuti mereka.
Wasail al Shia, Jilid 27, ms 131

Walaubagaimana pun ia hanya pada sebahagian fuqaha Syiah bukan kesemua mereka. Bagi mereka yang melakukan dosa dan kemelampauan sama seperti ulama-ulama A’amah (Sunni) kamu tidak boleh mengambil apa-apa daripada kalangan mereka. Akan terjadi pelbagai campur-aduk dan kesalahfahaman tentang apa yang kami, Ahlul Bayt telah katakan. Para ulama yang tidak bermoral akan menerima kata-kata kami tetapi mereka akan menginterpretasikan kata-kata kami dengan kejahilan mereka. Mereka akan gagal dalam pengisbatan mereka kerana kurangnya ilmu mereka. Sebahagian yang lain pula akan membuat pembohongan-pembohongan dan menyandarkannya kepada kami untuk mendapatkan ganjaran duniawi. Kedudukan yang dimiliki hanya akan membawa mereka ke neraka. Sebahagian ulama pula adalah Nawasib: mereka tidak akan sekali-kali dapat mendiskreditkan kami. Walaubagaimana pun, mereka akan mempelajari kata-kata kami dan mengaburi orang Syiah dengannya. Dengan itu merendahkan kami dihadapan musuh-musuh. Mereka akan menambah-nambahkan kata-kata kami dengan pelbagai pembohongan daripada diri mereka sendiri. Sebahagian Syiah akan mendengarkan dongengan-dongengan yang telah ditokok-tambah itu dan menerima saja dongengan-dongengan itu sebagai kata-kata kami. Apabila pembohongan-pembohongan itu bukan daripada kami, mereka itulah ulama-ulama yang terpesong dan menyeleweng. Bahaya mereka ke atas Syiah lebih besar berbanding tentera-tentera Yazid ke atas Hussain (Selawat ke atasnya) dan sahabat-sahabatnya.

Sila berikan perhatian kepada kata-kata Imam Al-Askari (Selawat ke atasnya): “Walaubagaimana pun ia hanya pada sebahagian fuqaha Syiah bukan kesemua mereka.” Kami membuat kesimpulan bahawa kami tidak boleh sekadar menerima semua mereka yang menampilkan diri sebaga fuqaha sebagai wajar dihormati, berkelayakan dan ulama yang baik. Akan ada dikalangan mereka yang terdiri daripada pembohong, menyimpang, Nawasib dan ulama-ulama yang tidak bermoral yang menyerupai Sunni; dan mereka – mudharat mereka – lebih besar ke atas orang-orang Syiah yang lemah berbanding terntera-tentera Yazid.

Seorang mukmin yang benar dan peka haruslah menyemak sebab-sebab sebelum dia menilai dapatan-dapatannya. Jika kamu melakukan demikian, kamu akan mendapat jawapan sama ada Sheikh telah melakukan sesuatu yang betul dalam mengutuk mereka yang mendakwa diri mereka sebagai para faqih dalam masa yang sama memuji pembunuh-pembunuh Ahlul Bayt (Selawat ke atas mereka) atau pun dia melakukan sesuatu yang salah. Sheikh membawakan bukti seorang yang mendakwa dirinya faqih tetapi dia mengarahkan pembunuhan, pemenjaraan, dan melakukan kezaliman kepada orang Syiah yang tidak bersalah. Sheikh juga membawakan bukti mereka yang mendakwa diri sebagai seorang faqih tetapi berpegang kepada Aqidah-aqidah ajaran Mistik yang menyeleweng di dalam hatinya.

Sekadar membunyikan penggera atau mengambil mudah isu tersebut dengan cara yang dramatik seolah-olah Sheikh mendiskredit semua fuqaha, ia sama saja seperti taktik-taktik pemasaran dan media “Sunni’. ‘Sunni’ berpekik siang dan malam bahawa Syiah menolak semua Sahabat padahal kami hanya mengutuk hanya sebahagian Sahabat yang hipokrit dan mereka yang menyeleweng secara khusus.

Kita harus mengajarkan kepada diri kita bahawa kita harus ada pendirian sendiri terhadap fuqaha yang menyeleweng. Sheikh Yasser tidak pernah mengatakan bahawa hanya dia sahaja yang diberikan petunjuk dan dapat memberikan petunjuk. Dan dia juga tidak pernah mengatakan bahawa dia yang paling berilmu atau yang paling teliti dalam segala masalah perundangan. Apabila dia ditanyakan tentang individu-individu tertentu, dia tidak boleh memberikan hanya jawapan-jawapan yang enak didengari atau memutar-belit dengan mengatakan sesuatu yang menimbulkan kemurkaan Allah. Sekiranya didapati dia telah mungkin silap, dia akan diampunkan oleh Allah yang Maha Besar kerana dia hanya menempatkan dirinya sebagai musuh individu-individu tersebut hanya kerana Allah.

Sebagai contoh: Sheikh Al Mufeed menyanggahi gurunya Sheikh Al Sadooq, mendiskreditnya dan mengutuk manhajnya di dalam penyanggahannya yang tekenal sebagai ‘Sanggahan tentang Aqaid”. Kita tahu dia tidak melakukannya berdasarkan dendam peribadi tetapi ia semata-mata kerana Allah dan mencari redha-Nya, dia mempunyai ketetapan-ketetapan dan istinbath-istinbathnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang maksum kecuali 14 maksumeen. Sekali pun jika Sheikh mengatakan kebanyakan fuqaha adalah terpesong dan menyeleweng – yang mana dia tidak mengatakan – mari kita andaikan dia berkata begitu, masih juga ia pendirian yang wajar. Banyak ayat-ayat dan riwayat-riwayat menekankan fakta bahawa majoriti tidak semestinya betul.

Hanya sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur.
Qur’an 34:14

Kami perlu menyatakan di sini bahawa tidak semua yang menggelarkan diri mereka Syiah akan terselamat pada hari pembalasan kelak. Kebanyakan daripada mereka tidak akan terselamat. Syiah akan terbahagi kepada 13 golongan, yang mana 12 daripadanya akan ke neraka dan hanya satu yang akan terselamat. Imam Ali (Selawat ke atasnya) berkata:

Wahai manusia! Orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, 70 daripadanya akan dihumban ke neraka dan hanya satu ke syurga. Kumpulan ini adalah yang mengikuti Yusha’ ibn Nun; Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan, 71 akan berakhir di neraka dan hanya satu akan terselamat. Ia adalah kumpulan yang mengikuti Sam’un Shafaa. Orang-orang Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 daripadanya akan dihumban ke neraka dan hanya satu ke syurga. Ini adalah kumpulan yang mengikutiku. Dia serentak dengan itu menunjuk ke dadanya. Dia menambah: “13 kumpulan daripada 73 kumpulan itu akan berpura-pura mengikuti dan mencintaiku. Hanya satu daripada 13 kumpulan itu akan berakhir di syurga dan 12 lagi akan ke neraka.
Sheikh Al Tousi di dalam Amali, ms. 524.

Sebagai contoh, Sheikh Yasser tidak menerima sesiapa yang menyandang kedudukan sebagai Faqih apabila seseorang yang mengaitkan dirinya itu sebagai Faqih tidak memenuhi syarat-syarat kedudukan yang disandangnya. Khamenei, sebagai contoh, tidak memenuhi syarat dalam aqidah. Dia mencampur-adukkan kepercayaannya dengan doktrin Sufi dan Falsafah. Khamenei juga tidak memenuhi syarat melayakkannya sebagai kapasiti Faqih untuk membuat sebarang pengisbathan hukum-hukum agama. Darah-darah yang mengalir daripada ulama-ulama dan orang-orang awam yang beriman ditumpahkan di bawah mata-matanya di Iran. Oleh itu, Khamenei tidak layak dalam memberikan fatwa-fatwa agama. Mari kita andaikan sekdar untuk berhujah bahawa dia adalah Faqih yang berkelayakan – yang mana dia tidak – dia tidak mempunyai hak untuk melarang kami daripada mendiskredit symbol-simbol apa yang sering dikatakan sebagai saudara ‘Sunni’ kita, seperti mana fatwanya yang jelik itu. Pelarangannya itu di fatwakan sebagai larangan yang mutlak. Di manakah bukti-bukti agama untuk itu? Jika kita terpaksa menerima fatwanya itu, maka kita terpaksa meletakkan para Imam (Selawat ke atas mereka) kepada kedudukan yang terkeliru. Mereka telah mencela symbol-simbol hipokrasi sama ada secara terang-terangan atau pun secara tertutup.

Sila baca contoh berikut tentang saranan dan amalan para Imam kita (Selawat ke atas mereka) berkenaan symbol-simbol yang melakukan penyimpangan:

Abu Bakr, Omar dan Abu Ubayda adalah simbol-simbol utama Saqeefa yang jelik dan begitu pun Imam Ali (Selawat ke atasnya) masih berhadapan dengan mereka dan mengatakan kepada mereka di depan muka-muka mereka:

Wahai kamu penyangak, pengkhianat yang tidak tahu malu yang berasal daripada lendir air mani yang kotor dan berbau tengik! Kamu bangkit, menyinsing lengan kamu dalam mencari kesesatan! Kamu mencari kemunafiqan dan kamu lebih cintakan kejahilan dan perpecahan! Betapa hinanya apa yang kamu dapatkan bagi diri-diri kamu! Wahai, kumbahan-kumbahan najis
Ibn Al A’randas dalam Kashf Al La’ali.

Apa yang dimaksudkan di sini adalah Imam Ali (Selawat ke atasnya) bukan hanya berdoa kepada Allah agar menjauhkan rahmat-Nya daripada mereka, tetapi mencela mereka an mencerca mereka dengan bahasa yang terang. Dia merujuk mereka dengan perkataan-perkataan yang kasar menyamakan mereka seperti kumbahan najis, berasal daripada daripada lendir air mani yang kotor dan berbau tengik dan lain-lain lagi. Nadanya lebih-kurang seperti riwayat yang terdapat di dalam Nabi (SAWA) berkata menurut Imam Al Sadiq (Selawat ke atasnya):

Jika kamu melihat orang-orang yang menyimpang dan melakukan bida’ah selepasku, tampakkan pelepasan diri kamu daripada mereka, tingkatkan celaan kamu ke atas mereka, tentanglah mereka dengan kata-kata kamu, diamkan mereka dengan kata-kata kamu yang tajam supaya mereka tidak dapat membuat kefasadan kepada Islam dan supaya orang-orang awam mendapat amaran tentang mereka dan menyedari bida’ah-bida’ah yang telah mereka lakukan terhadap agama. Allah akan menggandakan ganjaran kamu untuk itu dan meninggikan status kamu pada hari akhirat
Al-Kafi, Jilid 2, ms. 375

Terdapat kebiasaan yang salah dan salah anggapan bahawa kita tidak boleh mencela atau memaki ikon-ikon kejahatan. Siapa kata? Mendakwa ia sebagai sesuatu yang salah untuk mencela dan memaki ikon-ikon kejahatan adalah satu ilusi jika disandarkan kepada hadis yang dibawakan di atas. Kamu bukan sahaja boleh melaknat mereka malah mencela mereka sekaligus. Masalahnya adalah mereka yang bercakap di podium, tidak membaca, dan sekalipun mereka membaca, mereka tidak faham bagaimana meletakkan sesuatu pada konteknya dan sekalipun sekiranya mereka tahu bagaimana melakukannya, mereka tidak mahu berkongsi dapatan mereka kepada khalayak umum.

Berikut adalah rumusan tentang senarai ulama yang mengesahkan riwayat yang mengizinkan untuk mencela secara lisan orang-orang yang melakukan bida’ah dan figur-figur kejahatan yang penting. Riwayat asal boleh didapati di dalam al Kafi, Jilid 2, ms. 375.

Ulama-ulama ini juga yang mengatakan tersebut mempunyai kredibiliti, boleh dipercayai dan sahih antaranya:

  • Al-Majlisi. Mengatakan riwayat ini sahih. Sila rujuk- Mir’aat Al-`Uqool, Jilid 11, ms. 77
  • Yoosuf al-Bahraani.Dia menyebutkannya di dalam – al-Hadaa’iq al-naadirah, Jilid 18, ms. 164.
  • Murtada al-Ansaari (d. 1281). Dia menyebutkannya di dalam – Kitaab al-Makaasib, Jilid 1, ms. 353.
  • Al-Khoei. Dia menyebutkannya di dalam – al-Faqaahah, Jilid 1, ms. 354.
  • Jawad al-Tabrizi. Dia menyebutkannya di dalam Irshaad – al-Taalib ‘ila al-Ta`leeq `ala al Makaasib, Jilid1, ms.162.

Para pembaca pada saat ini mungkin mengatakan:

Tetapi bukankah Imam Ali (Selawat ke atasnya) mengarahkan para sahabatnya agar tidak mencela dan mengutuk tentera-tentera yang berada di dalam kem Muawya”?

Jawapannya:

Imam Ali (Selawat ke atasnya) tidak melarang tentera-tenteranya mengeluarkan kata-kata kesat di Siffin. Dia Cuma menasihati mereka dengan mengatakan: “Dia berkata: “Aku mendarpai ia makruh untuk kamu menggunakan kata-kata yang berbentuk penghinaan.

Dia tidak mengatakan ia adalah haram untuk mencela orang-orang awam/tentera yang mengikuti Muawya. Oleh itu, ia hanyalah makruh untuk mencemuh secara lisan orang-orang awam ‘Sunni’, tetapi haram untuk mencemuh secara lisan orang-orang yang beriman. Seorang mukmin didefinisikan sebagai seorang yang berwilayah kepada Ahlul Bayt (Selawat ke atas mereka) dan mereka yang berlepas diri daripada musuh-musuh mereka. Ia adalah digalakkkan dan pada waktu-waktu yang lain boleh jadi wajib untuk mencemuh secara lisan tokoh-tokoh ahlu bida’ yang lampau seperti tiga tokoh ‘Sunni’ yang tidak suci (terdiri daripada Abu Bakr, Omer dan Aisha) sehinggalah tokoh-tokoh seperti Qaradhawi, Dymashqya dan Arour. Tidak terkecuali laknat yang merupakan suruhan ke atas simbol-simbol ahlu bida’ yang telah lalu dan terkini.

Terdapat banyak lagi contoh-contoh daripada Imam Ahlul Bayt (Selawat ke atasnya) berkaitan pendedahan nama dan perlecehan secara umum tirani yang pertama, kedua dan ketiga.

Imam Al Sadiq (Selawat ke atasnya) berkata, seperti yang direkodkan di dalam

Abu Bakr dan Omer adalah dua berhala Quraish yang disembah.
Bihar Al Anwar, Jilid 30:

Imam Ali (Selawat ke atasnya) berkata, apabila membacakan sepotong doa terhadap Omer seperti yang direkodkan di dalam

Ya Allah, hukumlah Omer kerana dia telah melakukan ketidakadilan hatta kepada kerikil dan bebatuan.
Al Jamal oleh Sheikh Al Mufeed, ms. 92

Imam Ali (Selawat ke atasnya) berkata seperti yang terdapat dalam

Semoga Allah melaknat ibn Khattab, jika tidak kerananya, tidak ada sesiapa pun yang akan melakukan zina kecuali seorang yang benar-benar tercela, Mut’a sudah mencukupi bagi umat Islam dibanding zina.
Bihar Al Anwar, Jilid 53

Seorang lelaki datang kepada Imam Ali (Selawat ke atasnya) mengatakan: “Hulurkan tanganmu supaya dapat aku memberikan baiat!” Imam (Selawat ke atasnya) berkata: “Atas dasar apa?” Dia membalas: “Atas sunnah Abu Bakr dan Omer.” Imam (Selawat ke atasnya) menghulurkan tangannya dan berkata:

Salamlah tanganku atas dasar Allah melaknat kedua mereka. Aku nampak engkau akan mati sementara kesesatan tetap berada di dalam hatimu.
Basair Al Darajat oleh Al Safar, ms. 412.

Imam Ali (Selawat ke atasnya) mencela kedua tokoh suci bagi orang tersebut di depan mukanya, di tempat awam kerana pembaiatan tidak boleh dilakukan secara tersorok.

Bila-bila sahaja nama Omer disebutkan di depan Imam Al Sadiq (Selawat ke atasnya) dia berkata:

Dia adalah anak penzina.” Dan bila-bila sahaja nama Abu Jaffar Al Dawaneeqi disebutkan di depan Imam (Selawat ke atasnya) dia juga menggelarkannya anak zina
Bihar Al Anwar, Jilid 30.

Kita semua tahu sikap Imam Al Hussein terhadap Yazid tetapi tiada siapa yang berani memberitahukan kepada anda sikapnya terhadap Abu Bakr dan Omer. Seorang lelaki bertanya kepada Imam Hussain (Selawat ke atasnya) tentang Abu Bakr dan Omer, dimana dia memberikan respon:

Demi Allah, kedua-duanya telah merampas hak suci kami; mereka mengambil tampuk kekhalifahan yang dimiliki oleh kami, memijak leher-leher kami dan juga membawa orang ramai memijak leher-leher kami.
Taqreeb Al Ma’arif oelh Al Halabi, ms. 243

Imam Zain Al Abedin (Selawat ke atasnya) menyifatkan Abu Bakir dan Omer sebagai:

Kafir dan sesiapa yang mencintai mereka juga adalah kafir.”
Taqreeb Al Ma’arif surat 244

Talha, Aisha dan Zubair adalah simbol-simbol yang besar di dalam agama penentang-penentang Ahlul Bayt (Selawat ke atas mereka). Ketika sekumpulan orang-orang lelaki yang bermusafir dari Basra ke Madinah bertemu dengan Imam Al Sadiq (Selawat ke atasnya) dan bertanyakannya tentang apa yang didengarinya berkenaan peperangan Ali menentang Talha, Zubair dan Aisha, Imam (Selawat ke atasnya) tidak berundur malah mengatakan di dalam bahagian riwayat yang lebih panjang:

Jenayah yang Aisha lakukan sangat besar, dosanya adalah monumental dan setiap titisan darah yang gugur waktu itu berada di lehernya dan leher kedua-dua orang yang bersama dengannya.” Imam Al Sadiq (Selawat ke atasnya) menambahkan lagi: “Talha dan Zubair adalah dua orang Imam yang kufur
Mustadrak Al Wasail, Jilid 11, ms. 63.

Imam Al Baqir (Selawat ke atasnya) berkata di dalam satu hadis yang sahih berdasarkan ciri-ciri yang yang ditetapkan dalam penarafan hadis Syiah:

Kedua orang tua, Abu Bakr dan Omer meninggalkan dunia dengan tidak bertaubat dan tidak menghiraukan apa yang telah mereka lakukan kepada Imam Ali (Selawat ke atasnya) – Semoga laknat Allah, para malaikat-Nya dan sekalian manusia ke atas mereka berdua.
Di dalam Al Kafi, Jilid 8, ms. 246

Di mana dapat kita sorokkan apabila kita membaca bahawa Imam Al Sadiq (Selawat ke atasnya) pernah mengucapkan setelah usai setiap solat fardu menurut Abu Salamah Al Saraj:

Semoga Allah melaknat Abu Bakr, Omar, Othman, Muawya, Aisha, Hafsa, Hind dan Um Al Hakam.’ Dia menamakan kesemua mereka dan aku mendengarkan dia menamakan kesemua mereka.
Al Kafi, Jilid 3, ms. 342

Di dalam khutbah Shaqshaqya yang terkenal di dalam Imam Ali (Selawat ke atasnya) menyifatkan Othman sebagai seorang seperti:

Haiwan ternakan yang urusan dan tujuan utama kehidupannya hanyalah makan, berak merata-rata disekelilingnya, tetapi masih juga merasakan diri sendiri sangat penting.
Nahj al Balagah

Sekarang, apabila kita membaca apa yang dikatakan sebagai fatwa Khamenei yang meletakkan larangan mutlak daripada mencela simbol-simbol ‘Sunni’, kita dapat membuat kesimpulan bahawa Khamenei meninggalkan kalam Ahlul-Bayt (Selawat ke atas mereka) tentang itu. Segelintir pengikut-pengikutnya akan memberikan respon dalam membelanya mengatakan dia cuma memberikan fatwa yang cuma berkait dengan awam; iaitu seseorang tidak boleh mencela dan mencemuh simbol-simbol tersebut di dalam forum-forum terbuka.

Garis kata yang menjadi hujah balas tersebut bermasaalah. Khamenei gagal untuk mengaitkan apa yang disebutkan sebagai fatwa larangan celaan nya itu hanya terpakai pada forum-forum terbuka. Dia juga gagal mengaitkan apa yang disebutkan sebagai fatwa larangan celaan nya itu kepada kebolehan secara bersasar atau berperingkat seperti mana hujah balas tersebut. Khamenei mengemukakan apa yang dikatakan fatwanya itu secara tidak berbelah-bagi, sembarangan dan tidak berasas. Sikap sedemikian hanya ditunjukkan sebagai menentang Nabi (SAWA). Ia sudah menjadi fakta yang sedia maklum bahawa apa yang dikatakan sebagai fatwanya itu adalah satu pernyataan yang bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada orang-orang ‘Sunni’ dan bagi memberikan faedah-faedah kepada kerajaannya. Pernyataannya itu adalah untuk mencari habuan-habuan materialistik.

Nabi (SAWA) berkata:

Ya Ali! Syiah-syiah kamu adalah mereka yang berpegang kuat dengan kebenaran dan jalan yang lurus. Mereka tidak mengharap untuk mendapatkan rasa senang daripada penentang-penentang mereka. Mereka menjauhkan diri mereka daripada urusan-urusan duniawi.
Amali Al Sadooq, ms. 658

Nabi (SAWA) berkata, menurut Imam Al Sadiq (Selawat ke atasnya):

Jika kamu melihat orang-orang yang menyimpang dan melakukan bida’ah selepasku, tampakkan pelepasan diri kamu daripada mereka, tingkatkan celaan kamu ke atas mereka, tentanglah mereka dengan kata-kata kamu, diamkan mereka dengan kata-kata kamu yang tajam supaya mereka tidak dapat membuat kefasadan kepada Islam dan supaya orang-orang awam mendapat amaran tentang mereka dan menyedari bida’ah-bida’ah yang telah mereka lakukan terhadap agama. Allah akan menggandakan ganjaran kamu untuk itu dan meninggikan status kamu pada hari akhirat
Al Kafi, Jilid 2, ms. 375

Mendedahkan simbol-simbol hipokrasi adalah satu kemestian. Tugas ini tidak boleh dimansuhkan daripada dilakukan dan hanya boleh jika dalam keadaan Taqiya dimana seseorang mukmin keadaan ujian yang memberatkannya yang menghalangnya daripada mengatakan yang benar dan memaksakannya untuk menyelamatkan lehernya daripada libasan pedang. Kamu tidak boleh berhenti daripada tugas ini hanya kerana segelintir orang percaya kepada kesucian simbol-simbol ini. Jika tidak, seseorang juga perlu hormat kepada syaitan kerana ada segelintir orang yang menyembahnya, secara teknikalnya penyembah-penyembah syaitan. Adakah mana-mana orang yang siuman yang boleh mengatakan kita harus menghormati syaitan?

Sesungguhnya ada banyak cara seseorang boleh mendedahkan dan mempamerkan wajah sebenar personality-personaliti yang menyimpang ini. Dengan contoh yang pertama, seseorang boleh menggunakan “terapi kejutan” dan pada ketika-ketika yang lain pula seseorang boleh menggunakan teknik yang lebih perlahan, langkah-demi-langkah. Semuanya bergantung pada keperluan dan keadaan. Walaubagaimana pun, seseorang tidak boleh dengan cara apa sekali pun menjadikan dasar celaan tersebut sebagai perbuatan yang dilakukan serta-merta.

Jika seseorang bertanya: “Saya tinggal dengan sebuah keluarga ‘Sunni’. Perlukah saya melakukan baraah secara terbuka dan paksaan?” Jawapannya adalah: perkara melakukan baraah secara terbuka terpulang kepada seseorang itu. Dia perlu menilai situasi dan memilih apa yang perlu. Sekiranya cara Langkah-demi-langkah berkesan, maka, dia boleh menggunakan cara itu. Sekiranya tidak, maka pendekatan “terapi kejutan” boleh digunakan. Apa yang keutamaan yang lebih besar di sini adalah seseorang tidak boleh meninggalkan tugasnya mengajak kepada ‘Wilayah’ dan persahabatan dengan Ahlul Bayt (Selawat ke atas mereka semua) dan menolak musuh-musuh mereka yang hipokrit. Pilihan apa yang terbaik itu terpulang kepada individu untuk menetukannya, selagi mana tidak melampaui batas-batas agama. Sheikh Yasser al habib walaubagaimana pun menggunakan kedua-dua pendekatan dengan melihat kepada keseluruhan keadaan dan potensi intelektual seseorang individu

Apabila seseorang boleh mengatakan bahawa ramai orang menjadi Syiah kerana usaha-usaha dakwah yang dilakukan oleh rejim Khamenei, seseorang harus ingat ini di dalam benak fikiran yang lebih ramai orang menjadi Muslim kerana usaha-usaha dakwah yang dilakukan oleh rejim Saudi! Rejim Saudi melaksanakan tugas-tugas yang lebih giat dalam memasarkan ‘Islam versi mereka’ di seluruh dunia. Terdapat ratusan masjid dan amal-amal kebajikan di Eropah sini yang menyumbang kepada peng’Islam’an beramai-ramai anak-anak muda mereka kepada ‘Islam versi mereka’. Adakah itu bermakna kita harus menghormati dan memperakukan tugas yang dilakukan oleh rejim Saudi dalam perkara demikian? Adakah bermakna kita harus berterima kasih dengan aktiviti-aktiviti mereka?

Sama lah juga dengan rejim Khamenei yang melakukan tugas menyebarkan ‘Syiah versi mereka’ secara besar-besaran. Mereka tidak menunjukkan kepada orang ramai versi yang asli daripada para Imam kita (Selawat ke atas mereka). Versi yang disebarkan adalah jenama yang mewakili kombinasi Batri, Sufi dan ajaran-ajaran Mistik dan terletak di lapisan atasnya yang sarat dengan falsafah. Motivasi disebalik penyebaran jenama itu adalah semata-mata politik. Versi Islam yang disebarkan oleh rejim Saudi pula adalah terpesong dan versi Islam yang batil yang didorong oleh agenda politik juga.

Bagi seseorang yang menyebabkan perpecahan dikalangan Syiah pula, orang-orang awam Syiah harus memakai akta ‘Imam Agung’, yang mengeluarkan fatwa yang tidak berasas dan menyalahi kesucian manusiawi dan para ulama agamawan. Rejimnya menangkap, memenjarakan, mendera dan membunuh ribuan orang-orang yang beriman di Iran, begitu juga para ulama. Jadi siapakah sekarang yang menjadi pihak yang bertanggungjawab menyebabkan perpecahan dikalangan Syiah?

Kami tidak boleh secara peribadi pendekatan Kamilah yang mewakili kebenaran mutlak! Kamu tidak akan mendapati seorang ulama pun yang akan mengatakan demikian. Oleh itu, tidak akan ada orang yang objektif akan mengatakan bahawa pendekatan kami adalah maksum! Untuk mendapatkan kepastian, seseorang hanya perlu membaca dan mendengar jawapan-jawapan balas yang kami berikan di dalam laman web kami atau di dalam mana-mana forum yang lain. Jawapan-jawapan itu membawakan bukti sesiapa juga boleh berhujah dan membalas hujah dengan diberikan ruang tanpa mengira siapa pun orang yang bertanya.

Apabila seseorang faqih yang mahir mengeluarkan fatwa, dia tidak boleh menyatakan bahawa fatwanya mewakili kebenaran mutlak. Dia pastinya diberikan pengecualian dengan fakta bahawa dia telah sampai kepada hukum berdasarkan bukti yang dia temui. Dia dengan itu, mengaplikasikan ilmunya berdasarkan kemampuan terbaik yang mampu dia lakukan dan matlamat-matlamatnya. Pendekatan kami dan manhaj kami juga sama dalam hal ini. Kami dengan tulus berharap orang-orang Syiah mempercayai, sebagai contoh, Aisha di dalam neraka. Ada dikalangan orang awam mahupun ulama-ulama Syiah yang percaya bahawa dia akan masuk syurga disebabkan Nabi (SAWA).

Kami juga mahu mereka yang menentang pendekatan kami berkaitan dengan Baraah agar mereka berhenti daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang hanya memberi khidmat yang befungsi sebagai penawar bagi orang-orang ‘Sunni’. Apa yang mereka perlukan hanyalah berkata, sebagai contoh: “Dia hanya mewakili diri dia sendiri. Kami tidak dipersoalkan di sini untuk mempertahankan tuduhan-tudahan yang dilemparkan yang ditujukan bagi pihak kami. Hanya dia sendiri yang bertanggungjawab di atas perbuatannya.” Kami mengharapkan agar mereka tampil dihadapan ‘Sunni’ secara bermaruah dan mulia, bukan sebaliknya tidak bermaruah dan hina!

Seorang Syiah sejati adalah seorang yang memberontak menentang persekitaran-persekitarannya sekiranya dia merasakan ia mengaibkan. Dia bukan seseorang yang terpenjara oleh persekitaran yang menghinakannya. Seorang Syiah sejati memperbaiki persekitaran-persekitaran yang sedemikian. Seorang Syiah sejati memberikan kebebasan kepada dirinya sendiri dan tidak perlu menunggu orang lain untuk memberikannya kebebasan! Mudharat, intimidasi dan kezaliman oleh rejim Saudi ke atas Syiah di wilayah timur atau yang lebih dahsyat lagi perang Iraq-Iran (1980-1988) berbanding masa dan keadaan semasa kami meraikan kematian Aisha. Orang -orang Syiah di wiayah timur menolak untuk mendedahkan atau menolak Khomeini secara formal atau tidak formal. Mereka bertahan walaupun kehilangan darah dan nyawa pada masa itu. Walaubagaimana pun, lebih cenderung kepada ‘siapa mengatakan apa’ berbanding ‘apa yang dikatakan oleh siapa

Ketidakadilan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedekatan lebih melukakan dan menyakitkan berbanding tetakan pedang pada tubuh oleh seorang musuh, seperti kata penyair!

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib