Hadis Sunni

Did Imam Ali rebuke Khalid’s crime in killing Malik and defiling his wife?

Did Imam Ali rebuke Khalid’s crime in killing Malik and defiling his wife? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Saya mempunyai satu soalan penting yang pernah ditanyakan kepada saya oleh seorang Sunni dan saya berharap kamu dapat memberikan…

Adakah rujukan-rujukan ‘Sunni’ mengatakan Abu Bakr melaknat Ali?

Adakah rujukan-rujukan ‘Sunni’ mengatakan Abu Bakr melaknat Ali? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Adakah telah dilaporkan didalam mana-mana riwayat bahawa Abu Bakr, Omar dan Uthman pernah menghina, mencela dan melaknat Imam Ali…

Adakah dibolehkan untuk berpuasa pada hari Ashura berdasarkan pada hadis ini?

Adakah dibolehkan untuk berpuasa pada hari Ashura berdasarkan pada hadis ini? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Mohammad Ibn Hassan meriwayatkan melalui jalur perawi Ali Ibn Hussain Ibn Fadhil daripada Ya’qoub Ibn Yazid daripada Abi-Humam, daripada…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib