İslam’ı ilk kabul eden Ebu Bekir miydi?

İslam’ı ilk kabul eden Ebu Bekir miydi?

İslam’ı ilk kabul eden Ebu Bekir miydi? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Ömer’in takipçileri her zaman Ebubekir’in sözde büyüklüğü iddiasını, Müminlerin Komutanı ve Hatice’den sonra İslam’a ilk teslim olan kişi olduğunu ileri sürerler. Bu doğru mu? Ebu Bekir o dönemde Müminlerin Komutanından daha yaşlı mıydı? İlk teslim olmayacaksa, o zaman ilk kimin İslam’a boyun eğmiş olmasının ardındaki gerçek nedir? Ömer’in takipçileri bu konuda ne diyor?

Abu Turab


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

Ebu Bekir’in, Müminlerin Komutanı ve Hatice’den sonra İslam’ın mesajına ilk teslim olduğu iddiası, Saqifa’nın organizatörleri ve takipçileri tarafından uydurulan yalanlardan kaynaklanmaktadır. Tarih kitaplarında Ebu Bekir’in Hz.Peygamber’in hicretinden bir süre öncesine kadar İslam’a boyun eğmediğini gösteren çok sayıda şahit vardı. Üstelik kendisinden önce İslam’ı kabul eden 50’den fazla erkeğin olduğuna şahit oluyoruz. Bu tanıklardan, Ebî Waq’as’ın oğlu Sa’d oğlu Muhammed’in el-Taberî tarafından rivayet edildi ki:

“Babama dedim ki: ” Ebu Bekir İslam’ın mesajına ilk teslim olan mıydı? ‘ Babası cevapladıki: “Hayır … ama ondan önce 50’den fazla adam İslam’ı kabul etmişti.” “
[Tarikh al-Tabari, 2. Cilt, Sayfa 60; Al-Bidaya wa al-Niyaha, Cilt 3, Sayfa 28]

El-Taberani gibi diğerleri de,

Ebu Bekir’in ancak İsra ve Peygamber Muhammed’in Mirac’ının mucizesine tanık olduktan sonra İslam’ı kabul ettiğini anlattı.
[el-Mo’jam al-Kabeer, el-Tabarani, Cilt 24, Sayfa 434; Majm’a al-Zawa’id, 1. Cilt, Sayfa 76; Al-Seera al-Halabeya, 1. Cilt, Sayfa 273]

Bu olay kendi içinde (onların kaynaklarına göre) Peygamber Efendimizin hicretinden bir buçuk yıl önce meydana geldi. Onlara göre, o (yani Ebu Bekir) bugünden itibaren ‘Al-Sidiq’ olarak adlandırıldığı zamandır. Bu olayın bir diğer tanığı da kızı Ayşe’nin, Basra şehrinde dururken dediği gibi İslam, dördüncü kişiydi.

“Babam, İslam’ın mesajına teslim olan ilk dört kişiden dördüncüsü.”
[Al-‘Awa’il, Yazan Abi Hilal al-Askari, Sayfa 98]

Al-Thahabi de Zeyd oğlu Hassan’ın otoritesine ilişkin benzer bir rivayeti anlatmıştı:

“Ali, Harit oğlu Zeyd olduktan sonra çocuklardan ilk Müslümandı, sonra Abi Talib’in oğlu Cafer ve Ebu Bekir dördüncü veya beşinci oldu.”
[Serat ‘Alaam al-Nobala, 1. Cilt, Sayfa 216]

Gördüğünüz gibi, bu konunun çok sayıda tanıkları var, ayrıca başka birkaç tane daha var. Onların uydurdukları bu atıfta bulunulan yalanların ve fantezilerin, müminlerin komutanı olan İmamımızın statüsünü düşürmek için olduğuna şüphe yok. bu yüzden bu yalanları Ebu Bekir’e atfetmeleri gerekiyordu. Hakikat sunulur ve sadece hakikatleri kalplerinden kilitleyip gözlerini kapatanlar tarafından- Ibn Kesir, Ibn Taimya ve diğerleri gibi -, Peygamberimizin rivayetleri bize açıklandığında bile reddedilir. Peygamber’in kızı Fatıma’ya söylediği gibi İmamları Hanbel oğlu tarafından rivayet edilen rivayetlerine bakıldığında:

“Kocanız, milletimdeki en yaşlı (bir zaman diliminde olduğu gibi) Müslüman.”
[Hanbel oğlu Ahmed, 5. Cilt, Sayfa 662]

Tarih araştırılırsa, birçoklarının İmam Ali ve Hatice’den sonra İslam’a girdiğini göreceksiniz, örneğin; Ebi Talib oğlu Ja’far, Harith oğlu Zeyd, Ömer oğlu Mus’ab, Rabah oğlu Bilal, Yassir oğlu Ammar (ve ebeveynleri), Ebu Dhar al-Ghifari, Abdillah oğlu Masud ve diğerleri. İddialar uğruna, İmam Ali ve Hatice’den sonra İslam’a teslim olan “ilk” Ebu Bekir olduğunu söyleyelim. Bu, hilafeti hak edenlere herhangi bir uzmanlık veya statü sunmaz. İslam hukuku, asil olma ve bir şeyi hak etme meselesinden bahsetmedi, ne de bize konuştu, çünkü sadece biri önde gelen oldu. İslam, Hucurat Suresi’nin 14. Ayetinde olanı anlatıyor:

“Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en çok korkanınızdır.”
Kuran 49:13

Bu, Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de en soylular hakkında söylediği şeydir, onu doğrulukla ortaya koymaktadır. Ebu Bekir erken dönemde İslam’a teslim olmuş olsa bile, yine de temiz bir kalbi yoktu. Daha ziyade, yalnızca dünyevi arzularının peşinden giden ve halifeliği kendisi için kavramak isteyen biriydi. Daha önce, her zaman Yahudi ve Hıristiyan rahiplerle düzenli toplantılar düzenledi, bu da ona Muhammed olarak adlandırılacak ve önümüzdeki yıllarda hakim hükümdar olacak olan yaklaşan Peygamberin kehanetlerini bağladı. O günden itibaren Ebubekir ve Ömer bu nedenle bundan faydalandı. Dahası, İmam-ı Mehdi’miz şu sözleriyle bize gerçeği açıkça göstermiştir:

Onlar (Ömer ve Ebu Bekir) açgözlülükten İslam’ı kabul ettiler.
[Al-Ihtijaaj Al-Tabrasi, 2. Cilt, Sayfa 275]

Yahudilerle ilişki kuruyorlardı ve onlara Muhammed’in dışarı çıktığı her seferinde Araplara nasıl galip geleceğini ve Tevrat ve İncil’e el koyacağını her seferinde bildiriyorlardı. Onlara, tıpkı İsrailoğulları ulusunun alındığı gibi, bir kartalın avını avlaması gibi Arap ulusunu ele geçireceği gibi hikayeler anlatacaklardı; Peygamber olduğunu iddia ettiği, ancak onun hakkında hiçbir şeyin peygamberlikle ilgili olmadığı. Bu nedenle Mesaj, açgözlülükleri ve dünyevi arzuları nedeniyle Peygamber Efendimiz’e geldiğinde, Allah’tan başka Tanrı olmadığını ve Muhammed’in Elçisi olduğunu iddia ederek onunla birlikte oynadılar. Sözde biat sıfatını kullanarak güç kazanmaya yaklaşabileceklerini ve Peygamberimizi üzmeyeceklerini buldular. Ebu Bekir’in kendisine Peygamberden bahseden Yahudilerle toplandığını sorgulayacaklarsa, şimdi yaptıkları buydu. ve bunun sadece bizim kaynaklarımızda olduğu sonucuna varırsan, onlara gerçeği kaynaklarından göstereceğiz. Ebu Bekir’in, aralarında Resulullah’ın da bulunduğu, Levant’a yakın hareket eden bir kervanın parçası olduğu rivayet edilmektedir. Kervan durduğunda Peygamberimiz bir ağacın gölgesine oturdu. Ebu Bekir daha sonra din hakkında konuşmak için Hıristiyan bir rahibe gitti. Ağacın gölgesinde oturan kim? ‘ Ebu Bekir cevap verdi: “Bu, Abdul Muttalib’in oğlu Abdillah’ın oğlu Muhammed’dir.” Rahip daha sonra şöyle dedi: Meryem oğlu İsa’dan sonra, Tanrı’nın Peygamberi Muhammed’den başka kimsenin altına sığınmam ve kabullenmem. Rahibin kehaneti Ebu Bekir’de büyük bir etki yarattı ve yüreği huzur içinde geldi. Muhammed, İslam Mesajını aldığında 40 yaşında iken Ebu Bekir 38 yaşındayken İslam’ı kabul etti.

“Yemin ederim, o bir Peygamber olacak!
[‘Asbaab al-Nuzool, Al-Wahadi Al-Nesaboori, Sayfa 255; Kanz al-Ummal, Cilt 12, Sayfa 506 ve diğerleri]

Bu nedenle, Ebu Bekir’in İmam Ali’den önce İslam’ı kabul ettiği ve bu nedenle yüksek bir statüye sahip olduğu argümanı, halef olmayı daha çok hak ediyor, sadece cahil ve aklı gerçekliği anlayamayan birinin iddiası ve argümanıdır. Ebu Bekir, Müminlerin Komutanından daha büyük olsa bile, çağ, mevki bakımından üstün olmada bir etken değildir. Yaş gerçekten bir etken olsaydı, Ebu Bekir’in babası – Ebu Quhayfa – Ebu Bekir’den daha iyi bir seçim olurdu. Bir bireyin yaşı liderlikle ilgili konuları etkilemez. Bir halef tayiniyle ilgili olarak, onun Yüce Allah’tandır ve atanan çocuk olsa bile, en iyi seçeneğe sahip olduğunu söylüyoruz. İmam Ali’den daha fazlasını hak eden yoktu. Bir kimse onu bilgi, adalet, yargılama, yüksek statü, İslam’a uyma ve erdemlerin en iyisi bakımından ölçebilir mi? Şimdi, Ebu Bekir ve Ömer gibiler, halkın en alt seviyesindeyken onun önüne nasıl geliyor? Sonuç olarak, birçok kişiden bize gelen, bize haklı olarak seçilen halefin Müminlerin Komutanı olduğunu gösteren mübarek rivayetlere sahibiz. Ebu Bekir’in halifeliği hakkında pek çok kişinin aklına gelen bu yalanlara ve fantezilere yer yok. Sözlü arzu, açgözlülük ve nefretten çıkarılan bu halifelik, Resulullah’ın mesajını çarpıttı.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib