Ziyarat Aşure’de “el-Evvel” kimden bahsedilmektedir?

Ziyarat Aşure’de “el-Evvel” kimden bahsedilmektedir?

Ziyarat Aşure’de “el-Evvel” kimden bahsedilmektedir? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Ziyarat Aşure’de

“Allahümme khussa anta evvala zaalemin ..” bölümünde “el-Evvel”

kimden bahsedilmektedir?


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

El-Evvel (yani birincisi) Ebu Quhafa’nın oğlu Ebu Bekir’dir, el-Thani (yani ikincisi) Hattab oğlu Ömer’dir, el-Thalis (yani üçüncü), Affan’ın oğlu Osman’dır ve al- Rabi ‘(yani dördüncü) Muaviye’dir (Allah’ın laneti hepsinin üzerine olsun).

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib