Siapakah “al-Awwal” yang dirujuk di dalam Ziyarat Ashura?

Siapakah “al-Awwal” yang dirujuk di dalam Ziyarat Ashura?

Siapakah “al-Awwal” yang dirujuk di dalam Ziyarat Ashura? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN:

Siapakah yang dirujuk sebagai

al-Awwal” dalam bahagian: “Allahumma khussa anta awwala zaalemin.

in Ziyarat Ashura?


JAWAPAN:

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
Allah limpahkanlah Solawat ke atas Muhammad dan Keluarganya, dan Semoga laknat-Nya ke atas musuh-musuh mereka.

Al-Awwal (iaitu yang pertama) adalah Abu Bakr, ibn Abu Quhafa, al-Thani (iaitu yang kedua) adalah Umar, ibn Khattab, al-Thalith (iaitu yang ketiga) adalah Uthman, ibn Affan, dan al-Rabi’ (iaitu yang keempat) adalah Mu’awiyah (Laknat Allah ke atas mereka semua).

Pejabat Syeikh al-Habib

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib