Peygamber, Kendisine Karşı Gelenlere İşkence Yaptı mı?

Peygamber, Kendisine Karşı Gelenlere İşkence Yaptı mı?

Peygamber, Kendisine Karşı Gelenlere İşkence Yaptı mı? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU:

Geçmişte Anas bin Malik’ten Hz.Muhammed’in insanların ellerini ayaklarını kestiğini ve gözlerinden çivi sürdüğünü anlatan rivayetlerinizden bahsettiğiniz bir konferansınızı izliyordum. İslam’a karşı çıkan gayrimüslimler, Peygamberimizin bir işkenceci olduğunu(Bundan Allah’a sığınırım) dünyaya göstermek istedikleri için bu rivayetleri her zaman kullanmayı severler.

Kafi’de de benzer bir hikâyeden bahseden bir hadis buldum; örneğin Peygamberimizin bu kişilere el ve ayaklarını keserek cezayı uyguladığını belirtir. Bu hadisi kabul ediyor musun ey Şeyh? Çünkü belki Bakriye diyeceki

Kitaplarımızdaki rivayetleri bize karşı nasıl kullanmak istiyorsunuz ve ayrıca Peygamberimizin insanların ellerini ayaklarını kestirmesine mi sahipsiniz?

Ve İslam’a karşı çıkan Hıristiyanlar ve Yahudiler şöyle diyebilirler:

Peygamberiniz insanların ellerini ayaklarını kestiği zaman nasıl bir rahmet peygamberi olur? Bu işkence gibi bir ceza değil mi?!

İslami ceza sistemi Şeyh’i inceledim ama gayrimüslimlerle tartışmak için en iyi cevabı bulmak istiyorum çünkü bu rivayetler İngilizce dilinde mevcut ve bize karşı kullanılıyor.

Teşekkür ederim.


CEVAP:

Bismillahirrahmanirrahim
Allah, Muhammed’i ve ailesini selat eylesin, yeniden ortaya çıkmalarını hızlandırsın ve düşmanlarını lanetlesin.

İşkence ile sabit İslami yasal cezalar arasında fark vardır. Birincisi bizim tarafımızdan reddedilir, ikincisi değil. O nedenle Peygamberimizin insanların gözüne çivi sürmediğini çünkü bu haksız bir işkence örneğidir. Ellerini ve ayaklarını kesmeye gelince – eğer bu doğruysa – o zaman bu ceza Allah’ın Kitabında belirtilmiştir ve sabit yasal cezaların amacı caydırıcı olmaktır. Hata şu ki, bazı insanlar bu noktaya dikkat etmiyor. Caydırıcılığın göreceliği, insanların durumlarına, toplumlarına ve krizlerine bağlıdır; bazı insanlar için caydırıcı olabilecek, başkaları için caydırıcı olmayabilecek ve bu zamanda caydırıcı olabilecek şey, başka bir zamanda caydırıcı olmayabilir vb.

Sessiz adalardan oluşan bir ada gibi güvenli ve basit bir toplumda, mali para cezaları, suçların işlenmesini ve devam ettirilmesini caydırmak için yeterli olabilir. Kaosun hüküm sürdüğü ve suçun yayıldığı karmaşık bir toplumda, bu tür cezalar yetersizdir ve caydırıcılığı sağlamak için sıkılaştırılmalıdır. Bu nedenle, örneğin İzlanda’da ölüm cezası gerekli olmayabilir, örneğin, ancak Somali gibi bir ülke için, orada suçların infaz gibi sert bir caydırıcı ceza olmadan durdurulabileceğini hayal etmek aptallıktır.

Ve bazen infazın kendisi yeterli bir caydırıcı değildir, bugün olduğu gibi, bu cezanın barbarları IŞİD’e katılmaktan caydırmaya yetmediğini görüyoruz çünkü ölümüne savaşıyorlar veya intihar görevleri yapıyorlar, ve kafasından vurulup, asılarak, hatta elektrik şoku verilse de öldürülmesinde yanlış bir şey görmüyorlar. Bu nedenle caydırıcı olacak bir tür idam cezası olmalıdır. Burada barbarların caydırılması ve IŞİD’e katılmaması için el ve ayak kesilerek ceza verilebilmesi mümkündür.

Genel olarak, ciddi ve tehlikeli suçlar için yeterli caydırıcılığın sağlanamaması, özellikle de bu suçlar sürekli bir diziye ve kapsamlı bir terör olayına dönüştürüldüğünde insanlık için bir tehdittir. (İslami ceza) uygulayarak, binlerce masum insanın hayatını kurtaracağımızı ve zaten suçlu olan birkaç kişinin acı çekmesi karşılığında onları acıdan kurtaracağımızı varsayarsak, aklın bunu kabul etmesi gerekir. Aksi takdirde, onlara zarar vermek istemediğimiz bahanesiyle insanlık teröristleri ve suçluları caydırmakta yetersiz kalacak mı?! İnsanlık, teröristlerin cezalandırılmasını istemediğimiz bahanesiyle binlerce masum insanın acı çekmesine izin mi vermek istiyor?!

Yüce Peygamber, Allah’ın selameti ve rahmeti onunla olsun, terörizmin, suçun, kanunsuzluğun ve kaosun egemen olduğu bir sosyal ortamda yaşadı. Onu yasalarla yönetilen güvenli ve barışçıl bir ortama dönüştürmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Daha sert cezalar vermeden bu hedefe ulaşılamazdı. Yine de Peygamber, suçluları her zaman affetmiştir, ancak bir süre daha işledikleri suçları psikolojik olarak caydıracakları bir hikmet çerçevesinde yapmıştır. Arenin’in öldürülmesi – eğer doğruysa – gerekli sabit yasal cezanın, yani gerekli caydırıcılığın bir uygulamasıydı. Masum Müslümanları öldürdükleri, Müslüman çobana da aynı şekilde işkence ettiklerine dair haberler var: Ellerini ve ayaklarını keserek. Kendilerine iyi davrananları bu tür tacizlerle ödüllendirmeleri ve kendilerine verilen eli hayır işleriyle ısırmaları, bu suçlulardan son derece aşağılık bir durumdu.

O zamanlar elleri ve bacakları kesmek gibi cezalar, bu suçluları yaşadıkları toplum ve çevre ile uzlaştırmak için gerekliydi, özellikle de suçları için misilleme olsaydı. Ancak gözlerin çivi ile kör edilmesine gelince, bu ortamla ilgili olarak bile, bu ancak bir tür haksız veya sadist işkence olarak değerlendirilebilir. Sanki Peygamber caydırıcılık amacına ulaşmak istememiş, sadece işkence istemiştir. Tabii ki o bunun çok üstündedir ve bu nedenle imamlarımız ondan bu sahte imajı çıkardı.

Bütün bunları, bu konudaki anlatının güvenilirliği varsayımına dayanarak söylüyoruz. Aksi takdirde, bizim rivayetlerimizden bizim için tartışma, Osman’ın oğlu Aban’ın El-Maghazi’deki kitabından ve İbn Abbas’tan Ebu Salih’ten ve Ebu Salih’ten Ebu Abdillah El-Sadiq’ten anlattıklarından alıntılandığı gibi büyüktür. Muhaliflerimizin kaynaklarına dönersek, İbn Abbas’tan nakledilen bu rivayeti, Şevkânî’nin 7. cilt, 197. sayfada Nīl al-Awtār kitabında olduğu gibi buluruz. Bu nedenle, aban kitabındaki rivayetlerin zincirlerinde karışıklığın ortaya çıktığı ve İbn Abbas’tan bahseden Ebu Salih Bazan ile İmam El-Sadik’ten bahseden Ebu Salih El-Ajlan arasında bir karışıklık olduğu varsayılmaktadır. Bunun örnekleri bilinmediği gibi eski kitaplarda çoktur.

Dahası, ‘Sünnilerin’ anlattıklarıyla ortak olan böyle bir anlatım, ve tema Malik Enes evlat, çembere al tarafından stadyumlarda zincirini,-Bakır ve Enes reddeder ve Hz işkence yasal inkar eden İmam ile Saduk bildirilmişti bu Şii anlatım direnme gücü değildir. Malik’in oğlu Enes’i çevreleyen teması, el-Saduk tarafından İmam el-Bakir’in ve Anas’ı reddeden ve Peygamber’in işkenceyi yasallaştırdığını inkar eden, anlatıcıları zinciriyle bildirilen Şii anlatısına direnecek güçte değildir. Bununla birlikte, Shi’a anlatımı Arenin veya Bani Dhubba olayına atıfta bulunuyorsa, bu tür şeyleri reddetmek doğru olacaktır.

Şeyh el-Habib Dairesi

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib