Hudud

Peygamber, Kendisine Karşı Gelenlere İşkence Yaptı mı?

Peygamber, Kendisine Karşı Gelenlere İşkence Yaptı mı? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SORU: Geçmişte Anas bin Malik’ten Hz.Muhammed’in insanların ellerini ayaklarını kestiğini ve gözlerinden çivi sürdüğünü anlatan rivayetlerinizden bahsettiğiniz bir konferansınızı izliyordum.…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib