Hudud

Pernahkah Nabi melakukan penderaan terhadap sesiapa yang menentangnya?

Pernahkah Nabi melakukan penderaan terhadap sesiapa yang menentangnya? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Saya pernah menonton salah satu video kamu di mana kamu menyebutkan tentang hadis daripada Anas bin Malik (Semoga Allah…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib