Hodočašće

Je li tačno da je Šiija muslimanima svetost Kerbele veća od Mekke i Hadždža?

Je li tačno da je Šiija muslimanima svetost Kerbele veća od Mekke i Hadždža? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Ja sam sunit, ali kao što znate, postoje mnogi koji govore protiv vaše škole mišljenja. Čula sam od nekih…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib