Imam Hussain

Adakah dibolehkan untuk berpuasa pada hari Ashura berdasarkan pada hadis ini?

Adakah dibolehkan untuk berpuasa pada hari Ashura berdasarkan pada hadis ini? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Mohammad Ibn Hassan meriwayatkan melalui jalur perawi Ali Ibn Hussain Ibn Fadhil daripada Ya’qoub Ibn Yazid daripada Abi-Humam, daripada…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib