Zoroastrianisme

Apakah pendirian kamu tentang agama Zoroastrian Majusi?

Apakah pendirian kamu tentang agama Zoroastrian Majusi? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Apakah pendirian Syiah tentang agama Zoroastrian?…dengan bukti dan jawapan yang terperinci…dengan jawapan yang disokong oleh hadis-hadis Ahlul-bait, selawat ke…

Adakah Abu Lu’lu’a seorang Majusi?

Adakah Abu Lu’lu’a seorang Majusi? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Kenapa orang-orang Syiah mencintai Abu Lu’lu’a al-Majusi? Kenapa mereka menyukainya? Meskipun dia bukanlah seorang Muslim tetapi seorang Majusi? Al-Jazi…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib