Seruan Untuk Solat

Adakah Ahlul-Bayt mengucap shahadah ketiga in dalam azan?

Adakah Ahlul-Bayt mengucap shahadah ketiga in dalam azan? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Salam ke atas kamu, Sheikh yang menakjubkan. Saya ada satu soalan ingin bertanyakan kepada kamu: Adakah apa-apa yang dilaporkan…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib