Pratioci

Spominju li izvori “suniti” da je Abu Bakr prokleo Aliju?

Spominju li izvori “suniti” da je Abu Bakr prokleo Aliju? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Da li je u bilo kojoj pripovijesti zabilježeno da su Abu Bakr, Omar i Osman vrijeđali, psovali ili vrijeđali…

Jesu li Imami proklinjali svoje neprijatelje imenom?

Jesu li Imami proklinjali svoje neprijatelje imenom? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Razgovarao sam o Abu Bakru, Omaru, Osmanu i Aishi sa šijitom. Rekao mi je: “Molim vas da mi donesete…

Zašto su Abu Bakr i Umar prihvatili islam iako je Islam u to vrijeme bio slab?

Zašto su Abu Bakr i Umar prihvatili islam iako je Islam u to vrijeme bio slab? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Nesporno je da su i Abu Bakr i Omar ugnjetavali Ahlul-Bayt i okrenuli se za petama. Međutim, moje pitanje…

Zašto se Poslanik oženio ženom iz ukletog porodičnog stabla?

Zašto se Poslanik oženio ženom iz ukletog porodičnog stabla? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Bani-Umayya je prokleto porodično stablo koje bi trebalo da ostane u Paklenoj vatri kako je spomenuto u Kuranu. Ali…

Da li su Abu Bakr , Omar i Uthman pokušali izvršiti atentat na Poslanika?

Da li su Abu Bakr , Omar i Uthman pokušali izvršiti atentat na Poslanika? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Koji su dokazi da su Abu Bakr, Omar i Osman pokušali izvršiti atentat na Poslanika (neka je Allah blagoslovio…

Jesu li se Umar i Umm Kulthum vjenčali?

Jesu li se Umar i Umm Kulthum vjenčali? 834 469 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

PITANJE: Kako bi se moglo odgovoriti na pitanje o vjenčanju Omera sa Ummu Kulthum, kćerkom Alija, kad se uzme u…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib