Imamate

Adakah Imamah lebih tinggi daripada Kenabian?

Adakah Imamah lebih tinggi daripada Kenabian? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: ramai Bakri bertanyakan kepada saya tentang Imamah dan kenapakah ia lebih tinggi dalam darjat berbanding Kenabian? Adakah terdapat apa-apa…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib