Pengetahuan Yang Tidak Terlihat

Adakah Nabi dan para Imam memiliki Ilmu al-Ghaib?

Adakah Nabi dan para Imam memiliki Ilmu al-Ghaib? 1920 1080 The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib

SOALAN: Adakah para Nabi dan Imam memiliki [Ilm al-Ghayb]? JAWAPAN: Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.Allah limpahkanlah…

The Office Of His Eminence Sheikh al-Habib